Loopbaan

studies

 • Doctor in de Sociale Wetenschappen, Katholieke Universiteit Leuven (2004)

 • Doctorandus in de Sociale Wetenschappen, Katholieke Universiteit Leuven (1999)

 • Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studie van het Sociaal Recht, Vrije Universiteit Brussel (1998)

 • Licentiaat in de Politieke Wetenschappen, Katholieke Universiteit Leuven (1996)

 • Middelbare school O.L.V.-Visitatie te Leopoldsburg (1992)

politiek-federaal

 • Federaal volksvertegenwoordiger (mei 2022 - ...)

 • ​Partijvoorzitter CD&V (2010 - oktober 2019)

 • Federaal Minister van Werk, Economie en Consumentenzaken, belast met Buitenlandse Handel, Gelijke Kansen, Armoedebestrijding en Personen met een Beperking (juli 2019 - oktober 2019)

 • Federaal volksvertegenwoordiger (mei 2014 - oktober 2019)

  • Lid van de Commissie Institutionele Zaken

  • Lid van de Commissie voor Landsverdediging

 •   Partijvoorzitter CD&V a.i. (maart 2008 - mei 2008) & (23 juni 2010 - 22 december 2010)

 •   Directeur CEDER, studiedienst CD&V (januari 2009 - juni 2010)

 •   Algemeen ondervoorzitter CD&V (2003 - 2010)

 •   Senator (2010 - 2014, rechtstreeks verkozen)

  • Lid van de Commissie Financiën en Economie

  • Lid van de Controlecommissie Verkiezingsuitgaven en Boekhouding Politieke Partijen

  • Lid van de Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden

 

 •  Senator (2007 - 2010, rechtstreeks verkozen)

  • Voorzitter van de Commissie Financiën en Economie

  • Ondervoorzitter van de Controlecommissie Verkiezingsuitgaven en Boekhouding Politieke Partijen

  • Lid van de Bijzondere Commissie belast met het onderzoek naar de financiële- en bankencrisis (afgevaardigde van de Senaat)

  • Lid van de Opvolgingscommissie Buitenlandse Opdrachten Defensie

  • Lid van de Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden

  • Lid van het Beneluxparlement (voorzitter Commissie Buitenlandse Zaken van het Beneluxparlement)

 

 •  Senator (2004 - 2007, plaatsvervanger van Stefaan De Clerck)

politiek-vlaams

 • Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

politiek-lokaal

 • Titelvoerend burgemeester van Leopoldsburg (juli 2019 - heden)

 • Burgemeester van Leopoldsburg - Bevoegd voor informatie en inspraak, burgerlijke stand, personeel, relaties met Defensie, politie, verkeersveiligheid en brandweer (2013 - 2019)

 • Eerste schepen te Leopoldsburg, schepen van Financiën & Begroting, Onderwijs, Huisvesting, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening (2007 - 2012)

 • Schepen van Sociale Zaken te Leopoldsburg (2004 - 2006)

 • Gemeenteraadslid (2001 - 2003)

niet-politiek

 • Deeltijds vrijwillig medewerker Research Fellow aan het Overlegcentrum voor Ethiek (2004 - 2010)

 • Doctor-assistent aan het Overlegcentrum voor Ethiek, Katholieke Universiteit Leuven (2004)

 • Vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de Afdeling Politologie, Departement Politieke Wetenschappen, Faculteit Sociale Wetenschappen, Katholieke Universiteit Leuven (2003 - 2005)

 • Assistent aan de Afdeling Politologie, Departement Politieke Wetenschappen, Faculteit Sociale Wetenschappen, Katholieke Universiteit Leuven (1996 - 2003)