top of page

Parlementslid

 • Federaal volksvertegenwoordiger (sinds mei 2022)

 • Federaal volksvertegenwoordiger (mei 2014 - oktober 2019)

Lid van de commissie Institutionele zaken

Lid van de commissie Landverdediging

 • Senator (2010 - 2014)

Lid van de commissie Financiën en economie

Lid van de controlecommissie verkiezingsuitgaven en boekhouding politieke partijen

Lid van de commissie voor Institutionele aangelegenheden

 • Senator (2007 - 2010)

Voorzitter van de commissie Financiën en economie

Ondervoorzitter van de controlecommissie verkiezingsuitgaven en boekhouding politieke partijen

Lid van de bijzondere commissie belast met het onderzoek naar de financiële- en bankencrisis (afgevaardigde senaat)

Lid van de opvolgingscommissie Buitenlandse opdrachten Defensie

Lid van de commissie voor institutionele aangelegenheden

Lid van het Beneluxparlement (voorzitter commissie Buitenlandse zaken van het Beneluxparlement)

 • ​Senator (2004 - 2007)

Lid van de commissie sociale zaken 

Lid van de controlecommissie betreffende verkiezingsuitslagen en de boekhouding van politieke partijen.

Minister

 • Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding (2019-2022)

 • Federaal Minister van Werk, Economie en Consumentenzaken, belast met Buitenlandse Handel, Gelijke Kansen, Armoedebestrijding en Personen met een Beperking (juli 2019 - oktober 2019)


cd&v

 • Partijvoorzitter CD&V (december 2010 - oktober 2019)

 • CD&V a.i. (maart 2008 - mei 2008) & (23 juni 2010 - 22 december 2010)

 • Directeur CEDER, studiedienst CD&V (januari 2009 - juni 2010)

 • Algemeen ondervoorzitter CD&V (2003 - 2010)

DSC06205.jpg

Leopoldsburg

 • Burgemeester van Leopoldsburg (sinds 2013)Bevoegd voor informatie en inspraak, burgerlijke stand, personeel, relaties met Defensie, politie, verkeersveiligheid en brandweer

 • Eerste schepen te Leopoldsburg, schepen van Financiën & Begroting, Onderwijs, Huisvesting, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening (2007 - 2012)

 • Schepen van Sociale Zaken te Leopoldsburg (2004 - 2006)

 • Gemeenteraadslid (2001 - 2003)

Professioneel

 • Deeltijds vrijwillig medewerker Research Fellow aan het Overlegcentrum voor Ethiek (2004 - 2010)

 • Doctor-assistent aan het Overlegcentrum voor Ethiek, Katholieke Universiteit Leuven (2004)

 • Vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de Afdeling Politologie, Departement Politieke Wetenschappen, Faculteit Sociale Wetenschappen, Katholieke Universiteit Leuven (2003 - 2005)

 • Assistent aan de Afdeling Politologie, Departement Politieke Wetenschappen, Faculteit Sociale Wetenschappen, Katholieke universiteit Leuven (1996 - 2003)

bottom of page