Wouter

Ik ben trotse papa van Warre, Mine & Nette en man van Leen. Een Limburger die federaal kamerlid en burgemeester mocht worden van de gastvrije gemeente Leopoldsburg. Ten volle overtuigd van de veerkracht van onze provincie, de veerkracht van Limburgers.

STUDIES

Wouter werd op 9 augustus 1974 geboren in Lommel. Zijn middelbare studies deed hij aan de O.L.V.- Visitatie te Leopoldsburg. Na zijn humaniora trok hij naar Leuven om er aan de KULeuven politieke en sociale wetenschappen te gaan studeren alwaar hij in 1996 zijn licentiaat in de politieke wetenschappen behaalde.

Na zijn studies is hij aan de Leuvense Universiteit zeven jaar verbonden geweest als onderzoeker. Tijdens zijn assistentenjob aan de KULeuven studeerde Wouter aan de VUB de Gespecialiseerde Studie van het Sociaal Recht waar hij in 1998 zijn diploma behaalde om uiteindelijk aan zijn alma mater af te studeren als doctor in de Sociale Wetenschappen (2004).

In 1999 trouwde Wouter met Leen Desmyter en in 2004 werd hij voor de eerste keer vader van een zoon, Warre, 2 jaar later van een dochter Mine en in 2011 voor een derde keer vader van dochter Nette.

foto met hoond.JPG
DSC03728_edited_edited.jpg

start politiek 

Toen Yves Leterme in 2003 voorzitter werd, vroeg hij Wouter om ondervoorzitter te worden. Tijdens het voorzittersschap van Jo Vandeurzen en voorzitter a.i. Etienne Schouppe bleef hij ondervoorzitter om in maart 2008 tijdelijk zelf aan het roer te komen van CD&V. Voor deze interim periode kreeg hij algemene waardering en Marianne Thyssen vroeg hem dan ook opnieuw ondervoorzitter van de partij te worden toen zij in 2008 als voorzitter werd aangesteld.

In 2004 zette Wouter zijn eerste stappen binnen de actieve politiek en werd schepen van Sociale Zaken in Leopoldsburg en Senator als opvolger van Stefaan De Clerck. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 werd Wouter als lijsttrekker verkozen met 1579 stemmen, wat resulteerde in een mandaat als 1e schepen en schepen van Financiën, Ruimtelijke Ordening en Onderwijs.

Bij de federale verkiezingen van juni 2007 kreeg Wouter vanop de 6e plaats 54.251 voorkeursstemmen achter zijn naam, hiermee raakte hij rechtstreeks verkozen in de Senaat. Hij werd er voorzitter van de commissie Financiën en Economie en zetelde namens de Senaat in het Beneluxparlement waar hij voorzitter was van de commissie Buitenlandse Zaken.

In januari 2009 werd Wouter door Marianne Thyssen gevraagd om CEDER, de studiedienst binnen CD&V, tijdelijk te leiden tot na de Vlaamse verkiezingen. In die functie schoof hij ook mee aan tafel tijdens de Vlaamse regeringsonderhandelingen die de regering Peeters II in het zadel bracht.