Studies en persoonlijk leven

Wouter werd op 9 augustus 1974 geboren in Lommel. Zijn middelbare studies deed hij aan de O.L.V.- Visitatie te Leopoldsburg. Na zijn humaniora trok hij naar Leuven om er aan de KULeuven politieke en sociale wetenschappen te gaan studeren alwaar hij in 1996 zijn licentiaat in de politieke wetenschappen behaalde.

Na zijn studies is hij aan de Leuvense Universiteit zeven jaar verbonden geweest als onderzoeker. Tijdens zijn assistentenjob aan de KULeuven studeerde Wouter aan de VUB de Gespecialiseerde Studie van het Sociaal Recht waar hij in 1998 zijn diploma behaalde om uiteindelijk aan zijn alma mater af te studeren als doctor in de Sociale Wetenschappen (2004).

In 1999 trouwde Wouter met Leen Desmyter en in 2004 werd hij voor de eerste keer vader van een zoon, Warre, 2 jaar later van een dochter Mine en in 2011 voor een derde keer vader van dochter Nette.

Eerste stappen in de actieve politiek

Toen Yves Leterme in 2003 voorzitter werd, vroeg hij Wouter om ondervoorzitter te worden. Tijdens het voorzittersschap van Jo Vandeurzen en voorzitter a.i. Etienne Schouppe bleef hij ondervoorzitter om in maart 2008 tijdelijk zelf aan het roer te komen van CD&V. Voor deze interim periode kreeg hij algemene waardering en Marianne Thyssen vroeg hem dan ook opnieuw ondervoorzitter van de partij te worden toen zij in 2008 als voorzitter werd aangesteld.

In 2004 zette Wouter zijn eerste stappen binnen de actieve politiek en werd schepen van Sociale Zaken in Leopoldsburg en Senator als opvolger van Stefaan De Clerck. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 werd Wouter als lijsttrekker verkozen met 1579 stemmen, wat resulteerde in een mandaat als 1e schepen en schepen van Financiën, Ruimtelijke Ordening en Onderwijs.

Bij de federale verkiezingen van juni 2007 kreeg Wouter vanop de 6e plaats 54.251 voorkeursstemmen achter zijn naam, hiermee raakte hij rechtstreeks verkozen in de Senaat. Hij werd er voorzitter van de commissie Financiën en Economie en zetelde namens de Senaat in het Beneluxparlement waar hij voorzitter was van de commissie Buitenlandse Zaken.

In januari 2009 werd Wouter door Marianne Thyssen gevraagd om CEDER, de studiedienst binnen CD&V, tijdelijk te leiden tot na de Vlaamse verkiezingen. In die functie schoof hij ook mee aan tafel tijdens de Vlaamse regeringsonderhandelingen die de regering Peeters II in het zadel bracht.

Voorzitterschap

Na de vervroegde federale verkiezingen van 13 juni zette Marianne Thyssen als voorzitster op 23 juni een stap opzij. Wouter werd nadien als ondervoorzitter door het politiek bestuur en de Algemene Vergadering het interimvoorzitterschap toevertrouwd. Hij leidde toen voor CD&V succesvol de onderhandelingen voor de federale regering Di Rupo I.

Op 22 december 2010 werd hij door de leden van CD&V verkozen als algemeen voorzitter voor een termijn van 3 jaar. Maar liefst 25065 leden brachten hun stem uit. 98,73% van de stemmen waren voor Wouter Beke. Op 12 november 2013 werd dat mandaat met 97,66% van de stemmen verlengd met een termijn van 3 jaar.

Sinds de gemeenteraad van woensdag 2 januari is Wouter Beke ook burgemeester van de gemeente Leopoldsburg, zijn lokale afdeling wist bij de lokale verkiezingen van oktober 2012 30.5% van de stemmen van de Leopoldsburgers binnen te halen. Zelf zette hij met 2082 voorkeursstemmen een mooie score neer.

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Op 2 juli 2019 legde Wouter de eed af als Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking in de regering Michel II. Hiermee nam Wouter de functies over van Kris Peeters, die zijn rol als Europarlementslid opnam.  

Op 2 oktober 2019 verliet Wouter de federale regering om Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding te worden in de regering Jambon I. Enkele dagen later, op 8 oktober, nam hij ontslag als partijvoorzitter van CD&V. Hij werd ad interim opgevolgd door Cindy Franssen en Griet Smaers, de ondervoorzitters van de partij.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.