Studies & diploma's:

 
  Doctor in de Sociale Wetenschappen, Katholieke Universiteit Leuven (2004)
  Doctorandus in de Sociale Wetenschappen, Katholieke Universiteit Leuven (1999)
  Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studie van het Sociaal Recht, Vrije Universiteit Brussel             (1998)
  Licentiaat in de Politieke Wetenschappen, Katholieke Universiteit Leuven (1996)
  Middelbare school O.L.V.-Visitatie te Leopoldsburg (1992)


Huidige politieke loopbaan:

 
  Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
 
 

Vroegere loopbaan:

 
 Politiek - Federaal:
  Partijvoorzitter CD&V (2010 - oktober 2019)
  Federaal Minister van Werk, Economie en Consumentenzaken, belast met Buitenlandse Handel,             Gelijke Kansen, Armoedebestrijding en Personen met een Beperking (juli 2019 - oktober 2019)
  Federaal volksvertegenwoordiger (mei 2014 - oktober 2019)
          - Lid van de Commissie Institutionele Zaken
          - Lid van de Commissie voor Landsverdediging
  Partijvoorzitter CD&V a.i. (maart 2008 - mei 2008) & (23 juni 2010 - 22 december 2010)
  Directeur CEDER, studiedienst CD&V (januari 2009 - juni 2010)
  Algemeen ondervoorzitter CD&V (2003 - 2010)
  Senator (2010 - 2014, rechtstreeks verkozen)
          - Lid van de Commissie Financiën en Economie
          - Lid van de Controlecommissie Verkiezingsuitgaven en Boekhouding Politieke Partijen
          - Lid van de Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
 
  Senator (2007 - 2010, rechtstreeks verkozen)
          - Voorzitter van de Commissie Financiën en Economie
          - Ondervoorzitter van de Controlecommissie Verkiezingsuitgaven en Boekhouding Politieke                  Partijen
          - Lid van de Bijzondere Commissie belast met het onderzoek naar de financiële- en                                bankencrisis (afgevaardigde van de Senaat)
          - Lid van de Opvolgingscommissie Buitenlandse Opdrachten Defensie
          - Lid van de Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
          - Lid van het Beneluxparlement (voorzitter Commissie Buitenlandse Zaken van het                                Beneluxparlement)
 
  Senator (2004 - 2007, plaatsvervanger van Stefaan De Clerck)
 
 
Politiek - Lokaal:
 
  Titelvoerend burgemeester van Leopoldsburg (juli 2019 - heden)
  Burgemeester van Leopoldsburg - Bevoegd voor informatie en inspraak, burgerlijke stand,                 personeel, relaties met Defensie, politie, verkeersveiligheid en brandweer (2013 - 2019)
  Eerste schepen te Leopoldsburg, schepen van Financiën & Begroting, Onderwijs, Huisvesting,             Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening (2007 - 2012)
  Schepen van Sociale Zaken te Leopoldsburg (2004 - 2006)
  Gemeenteraadslid (2001 - 2003)
 
Niet-politiek:
 
  Deeltijds vrijwillig medewerker Research Fellow aan het Overlegcentrum voor Ethiek (2004 -              2010)
  Doctor-assistent aan het Overlegcentrum voor Ethiek, Katholieke Universiteit Leuven (2004)
  Vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de Afdeling Politologie, Departement Politieke                  Wetenschappen, Faculteit Sociale Wetenschappen, Katholieke Universiteit Leuven (2003 -                  2005)
  Assistent aan de Afdeling Politologie, Departement Politieke Wetenschappen, Faculteit Sociale          Wetenschappen, Katholieke Universiteit Leuven (1996 - 2003)