De zorgraden, de organisaties die samenwerking rond zorg en welzijn in elke eerstelijnszone organiseren, kregen vorige zomer de opdracht om lokale uitbraken van COVID-19 te bekampen. Ze doen dit door het aanbieden van medische expertise, preventie, sensibilisering, lokale bronopsporing, quarantainecoaching en aandacht voor kwetsbare personen, in samenwerking met de lokale besturen. De Vlaamse Regering heeft hun opdracht en de financiering daarvoor nu verlengd tot midden oktober.

De strijd tegen de pandemie werpt vruchten af. De cijfers hebben lang gunstig geëvolueerd. Met de nieuwe varianten, de toenemende (internationale) mobiliteit en contacten, blijft waakzaamheid echter geboden. Er blijft werk aan de winkel om burgers blijvend attent te maken op het infectierisico. Zorgraden moeten dus blijven inzetten op sensibilisering en preventie.

Vlaams minister van Welzijn en Gezondheid, Wouter Beke: “De ervaring in het buitenland toont aan dat huidige en nieuwe varianten zullen aanleiding geven tot doorbraakinfecties. Casemanagement, bron- en contactopsporing blijven in deze precaire situatie belangrijk om broeihaarden van COVID-19 snel de kop in te drukken en dit is tijdsintensief. Het is daarom belangrijk om de zorgraden nog enkele maanden te ondersteunen voor het opnemen van twee centrale opdrachten: voorzien in medische expertise en, in afstemming en overleg met de lokale besturen, contactopsporing en uitbraakmanagement.”

Deze twee opdrachten houdt onder andere in:

  • een lokaal aanspreekpunt zijn ter ondersteuning van de arts infectieziektebestrijding van het agentschap Zorg en Gezondheid;
  • zorgraden en lokale besturen medisch adviseren over de te nemen maatregelen;
  • opvolgen en eventueel uitvoeren van de lokaal bron- cluster en contactonderzoek, aanvullend en ondersteunend bij het bron- en Contactonderzoek van de Vlaamse overheid;

Voor deze opdrachten van de zorgraden wordt het eerdere besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2020 voor 2,5 maanden verlengd, van 1 augustus 2021 tot en met 15 oktober 2021. In totaal voorziet de Vlaamse overheid meer dan 1,2 miljoen euro voor de verlenging van deze opdrachten.

Ook subsidies voor de lokale besturen zelf worden verlengd tot 15 oktober. Ook de lokale besturen werden gemobiliseerd om nauwe samenwerking met de zorgraden in te zetten op bronopsporing, quarantaine-coaching en aandacht voor kwetsbare groepen.

Meer info

Carmen De Rudder – woordvoerder minister Beke – 0492 34 60 66