Kinderdagverblijven, onthaalouders en buitenschoolse opvang zijn een onmisbare schakel in de begeleiding en opvoeding van kinderen. De kinderopvang biedt een vertrouwde plek waar ze plezier kunnen maken en verder kunnen groeien. Het voorbije jaar hebben de kinderopvang, onthaalouders en buitenschoolse opvang een ongelofelijke weer- en wendbaarheid getoond. Minister van Gezin Wouter Beke wil de sector weerbaar houden tegen het virus en heeft daarom verschillende initiatieven genomen, zoals het gebruik van zelftesten en het verlenen van compensaties voor gemiste inkomsten.

Zelftesten

Om de werknemers in zo veilig mogelijk omstandig te laten werken, zullen daarom zelftesten ter beschikking gesteld worden. Het gaat om ongeveer 25.000 personeelsleden, die twee keer per week een zelftest zullen kunnen afnemen. Bij een positieve zelftest moet een klassieke PCR-test afgenomen worden door de huisarts of in het test- en triagecentrum. De testen zullen via Opgroeien verdeeld worden.

Vlaams minister van Gezin Wouter Beke: “Dit is een belangrijke bescherming die we aan de kinderopvang en buitenschoolse opvang bieden om het virus tegen te houden. We werken momenteel de draaiboeken en richtlijnen uit voor een correct gebruik. Zelftesten bieden niet dezelfde zekerheid als de klassieke PCR-test, maar op die manier kunnen ze zichzelf en anderen wel beschermen.”

De Vlaamse Regering besliste intussen om de overheidsopdracht voor de aankoop van de zelftesten te lanceren.

Compensatiemaatregelen

Door de coronamaatregelen van het Overlegcomité van 19 en 24 maart en de stijging van het aantal besmettingen, wordt een verdere daling van de bezetting verwacht in de maand april. Daarom wordt de algemene compensatie voor de sector kinderopvang in april voortgezet en wordt het compensatiepercentage voor de buitenschoolse opvang opgetrokken van 30% de voorbije maanden naar 50% in april. Als een organisator kan aantonen dat dit onvoldoende is, dan kan hij een gemotiveerde subsidie aanvragen voor een hoger percentage voor de gemiste inkomsten, met een maximum van 80. Als de buitenschoolse opvang verplicht wordt om te sluiten, dan is dit 80%.

Wouter Beke: “Onze buitenschoolse opvang is belangrijk in deze periode om de opvang voor kinderen te garanderen. Daarom wordt het compensatiepercentage voor de maand april opgetrokken naar 50%. Ook de algemene compensatie voor de kinderopvang en de buitenschoolse opvang wordt verlengd.”