De eerste termijn van burgemeester Beke eindigt over een kleine 38 weken, dan zijn er gemeenteraadsverkiezingen. In 2012 werd de CD&V er met 30,55 procent en acht zetels de grootste partij. “Ook na de verkiezingen willen we graag de grootste blijven en de leiding nemen”, zegt Beke, die net zijn lijsttrekkerschap formeel heeft aangekondigd voor de eigen achterban in Leopoldsburg.

De afgelopen legislatuur combineerde Beke het burgemeesterschap met dat van partijvoorzitter. “Het vraagt veel energie, maar ik krijg er ook veel energie voor terug. De combinatie levert ook voordelen voor onze inwoners. Ik 'Brussel' veel voor Leopoldsburg. In deze beleidsperiode hebben we 100 miljoen euro aan investeringen naar onze gemeente gehaald. Er zijn niet veel burgemeesters die dat kunnen zeggen.”

Gevangenis

De nieuwe gevangenis, goed voor een investering van 70 miljoen euro, is daarin het opvallendste dossier. “Uiteraard krijg ik veel de vraag waarom we als gemeente een gevangenis willen. De reden is simpel. Het is dankzij de gevangenis dat we straks de mobiliteitsknoop in Leopoldsburg oplossen. Er komt ruimte voor een ontsluitingsweg, zodat het verkeer niet langer door het centrum moet. Daarnaast zal het ook zorgen voor meer dan 300 jobs. Het is dus een hefboom, ook voor de volledige ontwikkeling van het militair domein.”

CD&V zit samen met sp.a in de meerderheid in Leopoldsburg. In deze bestuursperiode werd er voor 30 miljoen euro geïnvesteerd of geprogrammeerd. Denk maar aan het nieuwe gemeentehuis, de brandweerkazerne en twee nieuwe kinderopvanginitiatieven. Hoe zit het dan intussen met de financiën? “Ondanks dat stevige investeringsplan ging onze schuld omlaag en werden de belastingen niet verhoogd. Bijna nergens in Vlaanderen worden per inwoner zo weinig lokale belastingen betaald. Het keukengeheim? Maximaal gebruikmaken van subsidies, een zuinig bestuur en zoeken naar partnerschappen, zowel publiek als privé.”

Armoede

Toch blijven in 'het Kamp' de uitdagingen groot. Bijna elf procent van de kinderen in Leopoldsburg wordt geboren in armoede, dat cijfer ligt hoger dan het Limburgse gemiddelde. Daarnaast zijn er ook meer jongeren met een leefloon. En ligt het aantal mensen in schuldbemiddeling boven het gemiddelde. “Die problematiek treft mij als burgervader. We hebben de afgelopen jaren al heel wat gedaan, onze fijnmazige aanpak werkt ook. De werkloosheid is met 25 procent gedaald en de armoede is met 18 procent afgenomen, maar we zijn er nog niet. Daarom willen we de volgende jaren 600.000 euro uittrekken om de armoede te bestrijden.”

 
Miranda GIJSEN