«Willen we naar een samenleving waar niet iedereen meetelt?» (Metro, 24/09/2012)

24-09-2012

Wat is de ambitie van CD&V?

Beke:“Wij willen de komende zes jaar heel concrete zaken zoals betaalbaar wonen, kinderopvang of ouderenzorg aanpakken. Om dat te kunnen doen, hopen we de grootste bestuurspartij op het lokale niveau te blijven. Zo kunnen we effectief het verschil maken. Ik vind het erg jammer dat het nu nodig wordt geacht om met een nationaal boegbeeld en een kopie van het partijprogramma het lokale niveau te bewerken, zonder daar verder lokale invulling aan te geven. Daar gaat het op 14 oktober niet over.

U neemt de N-VA in het vizier.

 “Wij trekken naar de kiezer met als slogan ‘Iedereen inbegrepen’. Het is een verhaal van rechten en plichten, van kansen krijgen en van  verantwoordelijkheden nemen. Onze 170 burgemeesters hebben daar al zes jaar werk van gemaakt. Zij kunnen tegelijkertijd een professionele organisatie leiden en als burgervader boven de polarisatie staan. Eigenlijk is op 14 oktober de vraag: ‘wat voor soort bestuurders willen we?’”

“Ik was dan ook erg gechoqueerd door de houding van Bart De Wever na de relletjes in Borgerhout. ‘Als een stad van iedereen is, dan is ze van niemand’, zei hij. Het is de taak van een kandidaat-burgemeester om de samenleving samen te brengen, niet te verdelen. Hij moet het beste halen uit de gemeenschap. Willen zes miljoen Vlamingen echt naar een samenlevingsmodel waarin niet iedereen meetelt?

Willen we de ervaren bestuursploeg van CD&V of willen we de polariserende onervaren ploeg van N-VA?

“U vat dat goed samen. Mensen die het gewend zijn om in dialoog te treden, zijn cruciaal voor iedere gemeente of stad. Of het nu gaat over samenlevingsproblemen of een mobiliteitsdossier, daar moet over gediscussieerd worden, naar een draagvlak gezocht worden en dan een beslissing worden genomen.  Daarover moet niet voortdurend gepolariseerd worden.“

De N-VA maakt van deze verkiezingen een referendum tegen de regering Di Rupo. Als veel kiezers die redenering volgen, is dat een motie van wantrouwen die kan tellen.

“Dit zijn lokale verkiezingen, zonder rechtstreekse gevolgen voor het federale niveau. De N-VA probeert er een nationale draai aan te geven omdat de partij zich maar al te bewust is van haar zwaktes op het lokale niveau. Niet alle N-VA’ers zijn het overigens eens met die nationale inzet.
“De lokale verkiezingen worden altijd overgoten met een nationale saus. Toen in 2006 het Vlaams Belang de tweede grootste partij werd, was dat niet dankzij de bestuurscapaciteit van de lokale mensen. De nationale sfeer  zal altijd wel doorsijpelen, ik ben daar niet blind voor. Maar als de kiezer de N-VA in 2014 per se een mandaat wil geven geeft om op zoek te gaan naar nieuwe institutionele blokkering, dan moet de kiezer ook de consequenties daarvan dragen.”

In 2006 haalde CD&V in kartel met de N-VA nog meer dan 30%. Nu kijkt u aan tegen een halvering voor uw partij, volgens de meest recente peilingen. Waarom is CD&V er niet in geslaagd de kiezers aan zich te binden?

“Vooral de andere traditionele partijen lijken met een groot probleem te zitten. Uit peilingen leer je niets. Ik ben op vier dagen tijd geconfronteerd geweest met een peiling van 12% en van 18,5%. Een serieuze comeback (lacht). De peilingen vertrekken vanuit de vraagstelling ‘wat als het nu federale verkiezingen zouden zijn?’. Dat is niet het geval. Niemand weet hoe de campagne van 2014 er zal uitzien. Bart de Wever wil zes jaar burgemeester van Antwerpen zijn, zegt hij.  In 2014 wil hij geen minister-president of premier worden.  Hij zal dus geen alternatief zijn voor Kris Peeters of Elio Di Rupo.  Waarvan akte.”

U hebt onlangs nog de erg zenuwachtige reacties van sp.a en Open Vld op de peilingen gehekeld. Wat moet dat niet worden als de uitslagen de peilingen bevestigen. Zenuwen alom?

“Ik heb vooral willen zeggen: ‘jongens, blijf even bij de les’.  Zowel John Crombez als Vincent Van Quickenborne hebben hun ontslag aangeboden. Vandaag weet niemand nog dat ze dat gedaan hebben, laat staan waarom.. Als je als minister ermee dreigt ontslag te nemen en niemand ligt er wakker van, dan heb je vooral zelf een probleem . En dat alleen om enkele peilingen. Ik voer geen politiek op basis van peilingen.”

Levert de splitsing van BHV uw partij een electorale bonus op? Uit het rapport van Servais Verherstraeten over de verkiezingsnederlaag van 2010 blijkt dat het niet splitsen van het kiesdistrict u veel stemmen heeft gekost.

“Nee, het zijn gemeenteraadsverkiezingen. Twee jaar geleden heeft het gebrek aan splitsing tot groot verlies aan geloofwaardigheid geleid. Dat is correct. Ik was dan ook enkel bereid om in de regeringsonderhandelingen te stappen als eerst BHV en de staatshervorming  werden opgelost.
“Dat er nu nog zoveel te doen is over de oproepingsbrieven verbaast me niet.  Dat het sentiment nog speelt bij een bepaalde groep Franstalige politici die dit akkoord niet verteren

 had ik wel verwacht. Maar dat maakt splitsing van BHV niet meer of minder onomkeerbaar. Kijk naar Voeren. Wie spreekt daar nog over?”

Bent u het eens met de kritiek dat CD&V een duidelijk verhaal mist?

 “Ja. Dat wordt ook hét werkpunt na de verkiezingen.  We hebben in de partij afgesproken om eerst alles te zetten op de vorming van een regering en nadien de gemeenteraadsverkiezingen  voor te bereiden. Ik zal kort na 14 oktober initiatieven nemen om ons verhaal scherp te stellen. Volgend najaar zullen we naar een partijcongres gaan om het nieuwe verhaal te bekrachtigen.”

Hoe zal dat nieuwe verhaal van CD&V eruit zien? Ziet u bijvoorbeeld de C uit CD&V verdwijnen?

“In de maanden na 14 oktober gaan we ons verhaal een nieuwe invulling geven. Maar de C van CD&V is binnen de partij op geen enkel moment ter discussie gesteld.”

Stoort het u dat uw partij in Gent en Antwerpen geen rol van betekenis speelt? De stad heeft de toekomst,  maar die oogt niet erg christendemocratisch. In landelijke regionen scoort u een pak beter.

“In Gent presenteren we met Veli Yüksel een eigen lijsttrekker, die een meer hedendaagse CD&V belichaamt. Hij is niet in de christelijke traditie groot geworden, maar onderschrijft wel de waarden en draagt ze ook uit. Als ik de media mag geloven dan weegt in Antwerpen CD&V meer door op de sociale invulling van het programma van de Stadslijst dan de sp.a.
“Het idee dat er in Antwerpen of Gent problemen zijn die niet in de andere Vlaamse gemeenten of steden spelen, is simpelweg niet waar. Mijn dochter zit nu in Leopoldsburg in het eerste studiejaar.  Bijna de helft van haar klasgenoten zijnvan allochtone afkomst.  Ook de andere steden en gemeenten worden met de problemen geconfronteerd die je in Antwerpen en Gent vindt.  De media vergroten de problemen in steden makkelijker uit. Maar het verhaal van CD&V kan in de stad aansluiting vinden. Het is een verhaal van rechten en plichten, met respect voor de publieke ruimte, met kansen voor jonge gezinnen. Het is verhaal van de toekomst.”
(pauzeert even) “Het nationalisme werd ook nooit beschouwd als het verhaal van toekomst in de steden. Maar volgens de door u aangehaalde peilingen slaat het wel aan. Het slaat wel aan. Hoewel. Heeft dat te maken met het verhaal? Of valt het veeleer te herleiden tot gehypete persoonlijkheden, ondersteunt door een flitsende vtm-serie en een boek over vermageren?”

Met welke prioriteiten hoopt uw partij potentiële kiezers op 14 oktober over de streep te trekken?

“Er is niet één overkoepelend thema.  De ene gemeente is de andere niet. Maar vanuit mijn ervaring als schepen in Leopoldsburg merk ik wel dat er een aantal thema’s sterk leven overal: betaalbaar wonen, veiligheid en integratie.”

Te beginnen met betaalbaar wonen. De huizenprijzen zijn hoog, de bouwgronden schaars.

 “Tegen 2020 gaan we 40.000 sociale huurwoningen, 20.000 sociale koopwoningen en 1.000 sociale kavels in heel Vlaanderen moeten realiseren. Daar zullen de lokale besturen nog een serieuze kluif aan hebben. Tegelijkertijd mogen we de groep niet uit het oog verliezen die te veel verdient voor sociale woningen, maar waarvoor de private markt te duur is. Daarvoor kan je twee dingen doen.  Ervoor zorgen dat er voldoende aanbod is, al vergt dat ook moed van de lokale bestuurders. Als schepen van Huisvesting in Leopoldsburg heb ik een aantal verkavelingen geforceerd. Daardoor is de prijs voor gronden en woningen op de private markt gedaald. Ook zouden we sociale huurwoningen kunnen gebruiken als starterswoningen, weliswaar tegen een hoger huurgeld.”

Is Vlaanderen niet al behoorlijk volgebouwd. U zegt niets over innovatieve woonvormen als cohousing of kangoeroewonen.

“Het is uiteraard een en-en-verhaal. We moeten zeer zorgvuldig omgaan met de groene ruimte die er is. Ook zullen we de bestaande ruimtes op een heel andere manier invulling moeten geven. Maar we mogen niet blind zijn voor het feit dat de Vlamingen niet zoals Nederlanders willen leven.”

Als tweede prioriteit somt u veiligheid op.

“Veiligheid moet afdwingbaar worden. De ketting tussen overtreding en bestraffing moet zo kort mogelijk zijn. Dat kan met het Gemeentelijk Administratief Sanctierecht (GAS). Daaraan gekoppeld hopen wij ook het respect voor publieke ruimtes te vrijwaren. Als we dat niet zouden doen, dan zouden de sterksten de publieke ruimte bezetten, zonder plaats te maken voor de zwaksten. Dat kan een samenleving zich niet permitteren. Dan is er ook nog veiligheid in de meest rudimentaire betekenis: dat kinderen veilig op straat kunnen spelen of naar school kunnen gaan.”

Ook integratie staat bovenaan uw lijstje.

“De gevolgen van het openmigratiebeleid van de liberalen en socialisten de voorbije tien jaar heeft zijn sporen nagelaten. Onder druk van CD&V is de wetgeving gewijzigd. De snelbelgwet is aangepast, de huwelijksmigratie is verstrengd. De sociale draagkracht van de samenleving reikt niet oneindig ver. Wij zien dat OCMW’s met steeds meer vragen geconfronteerd worden over sociale uitkeringen of trajectbegeleiding van de VDAB. De samenleving moet ervoor zorgen dat je niet aan de kant gezet wordt. Maar daar staat ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid tegenover. De misbruiken moeten worden aangepakt.”