Werkgevers moeten nú zorgen voor jobs (Interview HBVL)

25-07-2015

BRUSSEL”Wij zijn als regering ons engagement nagekomen en hebben de lasten op arbeid verlaagd. Nu is het aan de werkgevers om hun engagement op te nemen en te zorgen voor meer banen. Ook de vakbonden moeten hun verantwoordelijkheid opnemen en zich houden aan de afgesproken loonmarge.”

Dat zegt CD&V-voorzitter Wouter Beke in een gesprek met de redactie, waarin hij niet enkel terugkijkt op het akkoord over de tweede taxshift, maar ook op het volledige politieke jaar.

Hoe evalueert u het akkoord over de taxshift?

”Positief. Economische groei en sociale vooruitgang waren de twee thema’s waarmee we vorig jaar naar de kiezer trokken. Zowel de eerste als de tweede taxshift beantwoorden volledig aan die doelstellingen. Door de lasten op arbeid te verminderen creëren we tewerkstelling en koopkracht. Dat versterkt onze economie. Dat is dan weer goed om de sociale zekerheid overeind te houden en een Vlaamse sociale bescherming uit te bouwen.”

De lasten op arbeid verminderen. Maar komen er ook meer jobs?

”De werkgevers vroegen om een verlaging van de lasten. Wij zijn ons engagement nagekomen. Nu is het hun beurt om een engagement aan te gaan. De verlaging van de lasten op arbeid mag niet omgezet worden in loonsverhogingen. Dit betekent dat ook de vakbonden mee hun verantwoordelijkheid moeten opnemen en zich houden aan de loonmarge zoals die in het sociaal overleg is afgesproken.”

Er is kritiek op de CD&V omdat de vermogens niet echt zwaar belast worden.

”Die kritiek kan ik niet goed volgen. De grote vermogens worden voor meer dan 1 miljard euro belast. Zowel professor Gert Peersman (UGent) als professor Herman Matthijs (VUB) geven de regering goede punten. En professor Michel Maus (VUB) noemt de verlaging van de werkgeversbijdragen van 33 naar 25 procent een echte doorbraak.”

De vakbonden zien dat anders.

”Had het meer mogen zijn? Absoluut, wij waren vragende partij voor nog meer lasten op grote vermogens. Maar we hebben geen absolute meerderheid. N-VA en Open Vld wilden er niet van weten. Zoals ze ook niet wilden weten van meer lasten op bedrijfswagens en op tweede en meer woningen.”

De hogere lasten op vermogens kwamen er niet omdat de CD&V niet wilde weten van een nog meer doorgedreven degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen en van een middelentoets voor langdurig werklozen.

”Er is al degressiviteit in de werkloosheidsuitkeringen. Het verzekeringsprincipe in de werkloosheid moet blijven. Anders gaan we naar de uitsluiting van werklozen. Dat is niets anders dan een doorschuifoperatie van dezelfde mensen van een werkloosheidsuitkering naar een leefloon, waar de gemeenten dan via de OCMW’s voor moeten opdraaien. Zolang ze in het stelsel van de werkloosheid blijven, kunnen we ze ook activeren.”

Er komt opnieuw een regularisatie voor zwart geld. Nog maar eens een laatste regularisatie?

”Neen. De Europese Commissie heeft strengere transparantieregels ingevoerd. En vanaf 2017 krijgen we een automatische internationale uitwisseling van bankgegevens. Al het zwart geld wordt dan meteen zichtbaar. Iedereen zal de kans krijgen om dat te regulariseren, mits een forse boete. Dat geld kunnen we dan weer gebruiken voor de begroting en de sociale zekerheid.”

De btw op elektriciteit wordt opgetrokken van 6 naar 21 procent. Dat kan de inflatie doen toenemen. Daarom is er nu discussie over de vraag of elektriciteit in de gezondheidsindex moet blijven of niet. Wat vindt u?

”Ik ga me daar nu niet over uitspreken. De regering moet hierover nog een beslissing nemen en ik wil de discussies daarover niet op voorhand bemoeilijken.”

Hoe kijkt u terug op het voorbije politieke jaar?

”Met een goed gevoel. De federale regering-Michel en de Vlaamse regering-Bourgeois hebben hard gewerkt en belangrijke beslissingen genomen. Ik denk dan aan de hervorming van de arbeidsmarkt, het justitieplan, de maatregelen tegen radicalisering, het begin van de uitbouw van een Vlaamse sociale bescherming, de hervormingen in het onderwijs, de taxshift en de pensioenhervormingen. Deze week raakte bekend dat het aantal collectieve ontslagen met 60 procent is verminderd. Ik ga hier niet beweren dat dit enkel een gevolg is van de regeringsmaatregelen. Ze hebben het wel mee in de hand gewerkt. Het is een bewijs dat de twee regeringen goed bezig zijn. De perceptie is anders als gevolg van de discussies. Die zijn op zich geen probleem, partijen hebben andere visies. Wel jammer is dat soms ook op de man werd gespeeld.”

 

Eric DONCKIER