De coronacrisis heeft ons in het hart geraakt. Zeker Limburg, dat de zwaarst getroffen provincie van Vlaanderen is. Nu is het tijd om de gevolgen van de acute crisis op te vangen. Op vlak van mentaal welzijn en armoede moeten we snel ingrijpen. Daarom zet Vlaams minister Wouter Beke een welzijnsturbo van 7,5 miljoen euro in. Limburg wordt ook de proeftuin voor een nieuwe zorgarchitectuur. 

Mentaal welzijn

Meer dan ooit moeten we aandacht besteden aan de acute noden op het terrein en de effecten op lange termijn die de lockdown zal hebben op mensen”, zegt Beke. “In het Vlaams Actieplan Mentaal Welzijn (Zorgen voor Morgen) heb ik nu 3,74 miljoen euro uitgetrokken voor Limburg, omdat het mentale welzijn van de Limburger mee bepalend zal zijn voor de relance van deze provincie.”

  • Jeugdhulp (2,5 miljoen euro): er wordt 200.000 euro extra uitgetrokken voor preventieve gezinsondersteuning (Huizen van het Kind en lokale samenwerkingsverbanden). Het project ‘1Gezin1Plan’ krijgt niet 2 maar 3 miljoen euro om beter in te spelen op de noden van probleemgezinnen. De crisismeldpunten van de Centra voor Algemeen Welzijn (CAW) kunnen rekenen op 270.000 euro extra om problemen in gezinnen sneller te detecteren. Voor de crisisbegeleiding die daarop volgt, wordt 123.000 euro extra vrijgemaakt. De minister voorziet 300.000 euro voor intensieve contextbegeleiding om uithuisplaatsing te voorkomen en de residentiële jeugdhulp kan rekenen op 650.000 euro extra.
  • Psychosociale dienstverlening (680.000 euro): de begeleiding in de opvang voor mensen met depressies, vereenzaming, angststoornissen… krijgt 30.000 euro extra. Voor laagdrempelige, preventieve gezinsbegeleiding krijgen de CAW’s ruim 400.000 euro extra. Om de preventie van radicalisering in de gevangenissen beter aan te pakken wordt bijkomend bijna 250.000 euro vrijgemaakt.
  • Geestelijke gezondheidszorg (512.000 euro): woonzorgcentra waar personeelsleden mentale problemen beginnen vertonen, kunnen de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) aanspreken. Die sturen dan een mobiel team ter plaatse. Hiervoor trekt Beke 83.000 euro extra uit. Om niet-zorgverleners te ondersteunen met gespecialiseerde ambulante zorg wordt bijkomend 430.000 euro vrijgemaakt.
  • Generatie Veerkracht (410.000 euro): Omdat ze opgroeien in te kleine flats/huizen of in een moeilijke gezinssituatie (armoede, geweld…) worden heel wat kinderen en jongeren dubbel getroffen door de maatregelen om de coronacrisis te beheersen. Met het actieplan ‘Generatie Veerkracht’ wil de Vlaamse regering hen beter ondersteunen. In dit kader maakt Beke bijkomend 205.000 euro vrij voor vier Limburgse projecten (Leonhuis, Liga der activering van creativiteit en humor, De Regenboog en Autisme leeft). Via de Huizen van het Kind worden voor 150.000 euro spelpakketten aan kwetsbare gezinnen geleverd. De landelijke en bovenlokaal jeugdwerking Gigos (Genk), Thebe (Maasmechelen), Akindo (Lommel) en Kena (Dilsen-Stokkem) krijgen 55.000 euro extra.
  • Armoede (minimum 3,5 miljoen euro): Kwetsbare gezinnen die door de coronacrisis inkomstenverlies hebben geleden kunnen een extra toelage van 120 euro per kind in hun Groeipakket ontvangen. Voorlopig heeft Beke nog een zicht over het aantal aanvragen. Daarnaast heeft de Vlaamse regering aan de 42 Limburgse steden en gemeenten 3,4 miljoen euro toegekend voor armodeprojecten en voor vouchers waarmee kleinverdieners lokale aankopen kunnen doen. Daarnaast krijgen vijf samenwerkingsverbanden tussen Limburgse gemeenten elk 30.000 euro om een geïntegreerd Breed Onthaal voor kwetsbare gezinnen op te zetten.

Proeftuin nieuwe zorginfrastructuur

Om Limburg verder voor te bereiden op toekomst zijn de deputatie, de drie Limburgse ministers en diverse socio-economische stakeholders SALK-turbo gestart. Daarin was aanvankelijk geen plaats voor het welzijnsaspect. Door corona wordt aan SALK-turbo nu een ‘welzijnsstoel’ toegevoegd.

Vlaams minister Wouter Beke:

“De coronacrisis was een ware stresstest voor de zorg- en welzijnssector en had een directe impact op de eerstelijnszorg, ziekenhuizen, woonzorgcentra, jeugdhulp, thuiszorg… Dat Limburg de zwaarst getroffen provincie is, geeft ons de kans hieruit te leren: wat moeten we verder uitbouwen en wat moet worden verbeterd.”

Maandag 6 juli vindt een eerste inspraakmoment plaats met de sector en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg. Met die input wil minister Beke een nieuwe zorgarchitectuur in Limburg opzetten die ook in rest van Vlaanderen kan worden gebruikt als verdedigingslinie tegen pandemieën zoals corona. Die nieuwe architectuur zal gebouwd worden op de 60 eerstelijnszones waarin zorg- en hulpverleners, welzijnswerkers en lokale besturen zich in Vlaanderen hebben verenigd. In Limburg gaat het om acht eerstelijnszones. Zij kunnen elk rekenen op 15.000 euro extra.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.