'We zijn niet van de hemel in de hel beland' (De Tijd)

17-10-2015

In het regeringsbeleid zitten enkele onrechtvaardigheden die zijn achterban op de kast jagen, erkent Wouter Beke. Maar de CD&V-voorzitter vindt toch dat de koers van de federale regering én de uitwerking van de taxshift, waarover vorig weekend een akkoord werd gesloten, verdedigbaar is. ‘In de taxshift zitten elementen die voor andere partijen moeilijk liggen en er ontbreken elementen die wij er graag in hadden gehad. Maar globaal genomen ben ik tevreden.’

Het debat over de beleidsverklaring van premier Charles Michel (MR) bewijst volgens Beke dat de regering goed bezig is. ‘Ik heb geen heropstanding van de oppositie gezien: het debat ging over de diepte van de ecofiscaliteit of de hoogte van de inkomsten uit kapitaal. Maar over de richting die deze regering uitgaat - via een taxshift jobs creëren - hoor ik weinig discussie. Laat staan dat de oppositie een alternatief brengt.’

CD&V heeft veel kritiek gekregen omdat ze in de regering-Michel is gestapt. Kunt u een jaar na de eedaflegging de regeringskoers verdedigen?

Wouter Beke: ‘Ik versta dat veel mensen sommige regeringsbeslissingen niet begrijpen. We onderwerpen de lonen en uitkeringen aan een indexsprong, maar waarom niet de huurprijzen? De coalitiepartners kunnen mij daar geen antwoord op geven. De woonbonus is minder aantrekkelijk geworden voor de eerste woning. Maar voor de tweede en de derde woning is er niets veranderd, want de andere partijen wilden dat niet. Ik vind dat vooral een probleem voor hen: zij moeten maar uitleggen waarom ze dat niet wilden.’

’Maar dat staat niet in de weg dat we een ambitieuze taxshift doorvoeren en dat het beleid verdedigbaar is. Het is belangrijk dat we de lasten op arbeid verminderen zodat we jobs kunnen creëren en de tewerkstelling in ons land veilig kunnen stellen. Enkel zo kunnen we de stijgende kosten in de sociale zekerheid blijven betalen.’

We dachten dat de taxshift voor uw partij om meer rechtvaardigheid ging?

Beke: ‘Daarom verschuiven we ook lasten van arbeid naar kapitaal. Werknemers zullen netto meer overhouden en tegelijk hun werkgever minder kosten. En we financieren dat via een verhoging van de btw op elektriciteit, via nieuwe lasten op vervuiling én door nieuwe inkomsten uit vermogen aan te boren. We hebben de roerende voorheffing verder verhoogd, we belasten de vastgoedfondsen zwaarder en er is de speculatietaks.’

De kritiek uit vakbondshoek is dat de grote vermogens ontsnappen.

Beke: ‘Die kritiek begrijp ik, want we hebben inderdaad geen meerwaardebelasting kunnen afdwingen. Maar met de Kaaimantaks pakken we toch vermogens aan die in het buitenland geparkeerd staan? En het is niet Jan Modaal die zijn geld op de Kaaimaneilanden heeft verstopt.’

De opbrengst daarvan is peanuts in vergelijking met een meerwaardebelasting. Volgens de socialisten gaat het om 4 miljard euro.

Beke: ‘Het is een beetje zielig dat een partij die 25 jaar in de regering heeft gezeten, die in de vorige legislatuur de premier heeft geleverd en die jaren de grootste politieke familie was, ons nu verwijt dat we geen vermogenswinstbelasting doorvoeren. Het zit er niet in, point taken. Maar de socialisten zijn slecht geplaatst om daar iets over te zeggen.’

Wat vindt u van de kritiek op de speculatietaks? De kleine belegger betaalt, de échte speculanten blijven buiten schot.

Beke: ‘Wie zijn aandelen binnen de zes maanden met winst verkoopt, betaalt daar 33 procent belasting op. De goede huisvader die duurzaam belegt, valt daar toch niet onder? Ik wil er trouwens op wijzen dat de speculatietaks geen voorstel was van CD&V.’

Wie heeft die op de tafel gelegd?

Beke: ‘Daar doe ik geen uitspraken over. Maar weet u nog dat iedereen het had over het lijstje van CD&V? Wel, de speculatietaks stond daar niet op.’

Wat heeft CD&V wel binnengehaald?

Beke: ‘Onze vicepremier, Kris Peeters, heeft heel sterk onderhandeld. Sommigen droomden van een lineaire lastenverlaging op arbeid. Ze wilden de socialezekerheidsbijdragen die de werkgevers betalen, verlagen van 33 naar 25 procent en niets meer doen. Door ons zullen ook de laagste lonen, waarop nu al minder dan 25 procent aan bijdragen worden betaald, minder worden belast. Daarnaast wilden de andere partijen de btw-verhoging buiten de index houden, zodat die geen impact zou hebben op de indexsprong. Maar voor de mensen wordt het leven wel duurder, dus hebben wij voet bij stuk gehouden en wordt de maatregel wél meegeteld in de index.’

Steunt u uw partijgenoot Stefaan Vercamer, die verklaarde dat het rechtvaardigheidsverhaal bij elke begrotingscontrole opnieuw op tafel komt?

Beke: ‘Ik ga niet met de fanfare op kop zeggen hoe we de toekomstige begrotingscontroles gaan aanpakken.’

Vercamer legt wel bloot hoe het ongenoegen bij een deel van de partij nog altijd groot is.

Beke: ‘Ik heb toch al uitgelegd dat wij enkele keuzes van de andere partijen niet begrijpen? Maar deze regering neemt écht wel sociale maatregelen. Onder de regering-Di Rupo werden de lonen geblokkeerd, nu konden de sociale partners onderhandelen over loonstijgingen. En voor het verhogen van de laagste uitkeringen en pensioenen trekken we dit en volgend jaar 950 miljoen euro uit. Onder Di Rupo was dat slechts 650 miljoen euro.’

Onder Di Rupo werden de lonen en de uitkeringen wél geïndexeerd.

Beke: ‘Toen hebben we een verkapte indexsprong doorgevoerd door de btw op de elektriciteit te verlagen. Ik erken dat sommige maatregelen van de regering-Michel een impact hebben op de koopkracht. Natuurlijk zouden we het graag anders zien, maar we hebben een gat in de begroting te dichten, dus we kunnen het geld niet in het rond strooien. De oppositie roert nu de trom, maar laten we serieus zijn. Het is niet zo dat we onder Di-Rupo in de hemel leefden en dat we nu plots in de hel zijn beland. In de vorige regering namen we met de socialisten in de regering gelijkaardige maatregelen.’

Straks gaat u nog zeggen dat Michel socialer is dan Di Rupo.

Beke: (onverstoord) ‘Onder de regering-Di Rupo hebben we de inschakelingsuitkeringen voor jongeren zonder werkervaring beperkt in de tijd. De pensioenhervormingen van die regering hebben van de ene dag op de andere effect gehad op het pensioen van de mensen, terwijl we nu met lange overgangstermijnen werken. De mensen die toen die maatregelen hebben uitgevoerd, schreeuwen nu moord en brand.’

Te weinig Belgen zijn aan de slag: om de Europese doelstelling te halen zouden er 400.000 jobs moeten bijkomen. Hoeveel banen gaat de taxshift opleveren?

Beke: ‘Ik ga me niet op een cijfer vastpinnen. Maar het klopt dat we voor een gigantische opdracht staan. Al wil ik er wel op wijzen dat er grote verschillen zijn tussen de regio’s. In Vlaanderen is 72 procent van de 20- tot 64-jarigen aan de slag, in Wallonië en Brussel een pak minder. Door de zesde staatshervorming worden de deelstaten geresponsabiliseerd: hoe meer mensen werken, hoe meer inkomsten binnenstromen. Wallonië en Brussel hebben er alle belang bij meer mensen aan het werk te zetten.’

De taxshift is achter de rug en de grote hervormingen zijn in de steigers gezet. What’s next?

Beke: ‘Belangrijke beslissingen zijn genomen, maar ze moeten ook worden uitgevoerd én opgevolgd. Besturen is niet enkel beslissingen nemen, maar ook de boel beheren. Dat klinkt misschien niet sexy, maar het is wel zo. Neem nu de vluchtelingencrisis: over asiel en migratie is tijdens de regeringsonderhandelingen geen halve dag gesproken, maar we moeten die crisis nu wel beheren. En daarnaast is er ook voor de NMBS, Justitie en het energievraagstuk nog heel wat werk aan de winkel.’

Wanneer wordt u eigenlijk minister?

Beke: ‘Ik heb nog een mandaat lopen als partijvoorzitter.’

Volgens het geruchtencircuit zou Kris Peeters op termijn uit de regering stappen en wordt u minister.

Beke: ‘Dat is complete nonsens. Kris levert fantastisch werk en hij wordt hard gewaardeerd in de partij.’

Wat vindt u van de golf van kritiek die Peeters het afgelopen jaar over zich heen heeft gekregen?

Beke: ‘Kris heeft een groot incasseringsvermogen. De kritiek was overigens onterecht. Na de acties van de vakbonden eind vorig jaar stond het parlement in brand: de oppositie verweet ons van alles en nog wat. Maar Kris heeft zich in het sociaal overleg gesmeten én hij heeft resultaten behaald. Er komt een beperkte loonsverhoging doordat hij weken aan dat dossier heeft gesleurd.’

Zou Peeters een goede premier zijn geweest?

Beke: ‘Ongetwijfeld. Zoals hij een schitterende Vlaams minister-president was.’

Hebt u al spijt dat u het premierschap hebt laten vallen om Marianne Thyssen Europees Commissaris te maken?

Beke: ‘Walk and don’t look back. De dingen zijn zoals ze zijn. Marianne doet haar werk goed en Kris is een schitterende vicepremier.’

En de echte premier, dat is N-VA-voorzitter Bart De Wever?

Beke: (cryptisch) ‘Nee, Bart De Wever is de partijvoorzitter van Antwerpen.’

Maar voor Charles Michel is het toch lastig dat uitspraken van De Wever steeds opnieuw tot controverse leiden?

Beke: ‘Het is zinloos om debatten te voeren die nergens op uitdraaien. De premier heeft duidelijk laten verstaan dat we niet aan de Conventie van Genève gaan rommelen en dat we het recht op kinderbijslag niet gaan verstrengen om te vermijden dat vluchtelingen daar een beroep op zouden kunnen doen.’

Is het een handicap dat de schaduw van De Wever zo over de regering hangt?

Beke: ‘Ah, iedereen zou zijn mensen in de regering beter hun werk laten doen. En wie daar anders over denkt, stapt beter zelf in de regering.’

Ligt de weg open voor Michel-II?

Beke: ‘Dat valt nog te bezien. Zal de N-VA het communautaire nog vijf jaar langer in het vriesvak stoppen of wil ze dat net weer op tafel leggen? In dat laatste geval hebben we een tweederdemeerderheid nodig en komt de PS weer aan tafel. Maar ik ben eerlijk gezegd nog niet bezig met de verkiezingen van 2019. Die liggen nog vier jaar van ons af.’

JASPER D’HOORE EN WIM VAN DE VELDEN