Zorginspectie publiceert momenteel op haar website al verschillende inspectieverslagen en beleidsrapporten. Daarnaast bezorgt Zorginspectie elk jaar heel wat verslagen via passieve openbaarheid, wat wil zeggen op vraag. De voorbije vier jaar werden op die manier voor de woonzorgcentra zo’n 600 verslagen per jaar bezorgd. Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke heeft echter beslist om de inspectieverslagen van Zorginspectie in Vlaamse woonzorgcentra actief openbaar te maken.

Sinds 2019 werkt Zorginspectie – in overleg met de koepelorganisaties van de woonzorgcentra, de Vlaamse Ouderenraad, het Vlaams Patiëntenplatform en vertegenwoordigers van mantelzorgers – aan de actieve openbaarheid van de verslagen van woonzorgcentra. Als gevolg hiervan verfijnde Zorginspectie haar werking (voorbereiding, inspectie, verslaggeving).

Vanaf het voorjaar 2020 vonden er inspectiebezoeken plaats met de verfijnde inspectiemethodiek en verslaggeving, maar voorlopig zonder actieve publicatie van de verslagen. Nu de normale werking in de woonzorgcentra grotendeels werd hernomen, kon het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse overheid de eerste bezoeken positief evalueren en kunnen we nu de stap zetten naar actieve openbaarheid. Dat betekent dat de verslagen van inspecties in woonzorgcentra die plaatsvinden na 30 september 2021 gepubliceerd zullen worden op de website van Zorginspectie. De eerste verslagen zullen gegroepeerd online komen vanaf 1 maart 2022.

‘In Vlaanderen zetten we hard in op de kwaliteit van zorg. Transparantie is voor de bewoners en de kandidaat-bewoners in woonzorgcentra en hun naasten erg belangrijk en zal de kwaliteit ten goede komen. Ik ben dan ook bijzonder tevreden dat we deze stap kunnen zetten,’ besluit minister Beke, die hiermee gevolg geeft aan de doelstellingen in zijn beleidsnota.'