Een aantal weken geleden werd ons land getroffen door zware overstromingen. Intussen zijn heel wat initiatieven opgestart om in de getroffen regio’s materiële hulp aan te bieden. Ook vanuit de Vlaamse woonzorgsector kunnen een aantal oplossingen geboden worden. Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke heeft de groepen van assistentiewoningen in Zuid-Limburg en Zuid-Vlaams-Brabant daarom opgeroepen om aan het Agentschap Zorg en Gezondheid een aantal gegevens te bezorgen over vrijstaande assistentiewoningen die dienst kunnen doen als noodopvang.

Minister Beke: ‘Met deze oproep willen we peilen naar de bereidheid en mogelijkheid om onderdak in assistentiewoningen te bieden aan de slachtoffers van de watersnood. Zo willen we een overzicht krijgen van het aantal beschikbare assistentiewoningen waarop een beroep kan gedaan. Deze woningen kunnen dienen voor tijdelijke noodopvang van mensen waarvan de eigen woning door wateroverlast onbewoonbaar geworden is.’

Het voordeel van assistentiewoningen is dat het gaat over volwaardige appartementen (met leef- en slaapruimte, keuken, badkamer,…). Erkende assistentiewoningen bieden in essentie een comfortabele woning aan ouderen. Gezien de noodsituatie kunnen de aangeschreven assistentiewoningen ook personen jonger dan 65 jaar huisvesten. We denken aan jonge koppels, alleenstaanden of gezinnen. Het verblijf van een jong gezin in een assistentiewoning ligt niet voor de hand, maar toch willen we alle pistes open laten. Het kan immers ook een fijne dynamiek geven om met verschillende generaties samen te leven in één gebouw. Er is veel bereidheid tot solidariteit.

De aangeschreven groepen van assistentiewoningen worden gevraagd om zo spoedig mogelijk een aantal gegevens te bezorgen aan het Agentschap Zorg en Gezondheid:

  • Het aantal leegstaande assistentiewoningen dat in aanmerking kan komen voor noodopvang;
  • Een beschrijving van de beschikbare assistentiewoningen: grootte (m²) en aantal slaapkamers. Bij voorkeur zijn de woningen bemeubeld of worden er initiatieven genomen om ze zoveel mogelijk te bemeubelen en in te richten;
  • De huurprijs per dag voor het gebruik van de assistentiewoning en de gemeenschappelijke ruimtes en een overzicht van eventuele bijkomende kosten (bijvoorbeeld nutsvoorzieningen zoals water en elektriciteit, telefoon- of internetaansluiting, verzekering, huisvuilophaling,…);
  • Contactinformatie

Vlaams minister Beke: ‘Vlaanderen zal zelf niet instaan voor het matchen van vraag en aanbod, maar we willen de Waalse collega’s ondersteunen door concreet zicht te geven op de leegstaande assistentiewoningen in Vlaanderen, die ook kunnen dienen voor de tijdelijke opvang van getroffen gezinnen. Ik vind het belangrijk dat we dit kunnen doen. Die mensen zijn alles kwijt en alle beetjes helpen.’