De Vlaamse Regering heeft beslist om ook de komende jaren verder te investeren in ondersteuning voor personen met een handicap. Om hiervoor de nodige budgettaire ruimte te voorzien, zochten we reeds naar efficiëntiewinsten die we bijkomend investeren bovenop het voorziene uitbreidingsbeleid. Door in 2021 230 miljoen euro in te zetten we verder in op het terugdringen van de wachtlijsten voor personen met een handicap. Vlaams minister Wouter Beke: ‘Door de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten, willen we de mensen met een dringende vraag naar ondersteuning een realistisch perspectief bieden.’

Principes

Het beleid van de Vlaamse Regering stoelt op twee belangrijke principes. In de eerste plaats wil Vlaanderen de principes van de VN-conventie betreffende de rechten van personen met een handicap verder in de praktijk omzetten. Dat betekent dat keuzevrijheid, zelfregie en de  levenskwaliteit van de persoon centraal staat en hij volop deel uitmaakt van een samenleving die inclusief is. Daarnaast wil het beleid de wachtlijsten voor personen met een handicap verder terugdringen, wetende dat de noden de middelen overstijgen.

Beschikbare middelen

Deze legislatuur is 270 miljoen euro uitgetrokken om in te zetten op de ondersteuning van personen met een handicap die wachten op ondersteuning.. Er werd beslist om – naast de 40 miljoen toegekend in 2020 – de resterende 230 miljoen aan uitbreidingsbeleid in deze legislatuur vervroegd ter beschikking te stellen vanaf 2021.  Om deze middelen gericht in te zetten wordt er nu werk gemaakt van een investeringsplan met als doel zoveel mogelijk personen met een handicap perspectief te bieden.

Nu al actie

In afwachting van de goedkeuring van het investeringsplan beslist Vlaanderen om nu reeds ongeveer 257 extra persoonsvolgende budgetten ter beschikking te stellen aan de vragen met de grootste prioriteiten trekt daarvoor 10 miljoen euro uit.  Sedert begin 2021 zijn er ook via de automatische toekenningen (noodsituaties, maatschappelijke noodzaak, overgang minder – naar meerderjarigheid) 248  budgetten toegekend. Deze budgetten worden onmiddellijk toegekend zonder wachttijd. Begin april zullen 505 personen met een handicap een persoonsvolgend budget ontvangen hebben.

Ook zet Vlaanderen in op het toekennen van budgetten bij de kinderen en jongeren. Hier gaat het om 320 persoonlijke assistentie-budgetten (PAB). We voorzien hier 12 miljoen euro. Ook hier zetten we in op die wachtenden waar de situatie het meest dringend is. De toekenningsronden en beslissingen vinden deze week plaats en gaan in vanaf 1 april. Eerder deze legislatuur werden al voor een gelijkaardig budget budgetten toegekend aan de kinderen en jongeren die al het langste wachten op een PAB.

Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke: ‘We werken in Vlaanderen hard om mensen met een handicap de levenskwaliteit te geven die zij verdienen. Via het persoonsvolgend budget, zetten we de bijkomende middelen in waar ze maximaal een verschil maken, helpen we meer mensen met dezelfde middelen, vereenvoudigen we waar mogelijk en investeren we de middelen naar mensen en minder naar structuren.’