De Vlaamse regering wil deze legislatuur, op initiatief van Vlaams minister Wouter Beke, verder werk maken van een lokaal geïntegreerd gezinsbeleid. Vierentwintig Huizen van het Kind zullen daarom in het kader van een vernieuwend project, samen met partners op het vlak van integratie en inburgering, opvang en onderwijs, werk en opleiding en armoedebestrijding, verder inzetten op een geïntegreerde dienstverlening.

Minister van Gezin Wouter Beke: Voor een gezin met een ondersteuningsbehoefte maakt het eigenlijk niet uit door welke overheid of subsidiekanaal het uiteindelijk wordt geholpen. Het belangrijkste is dat, wanneer de verschillende beleidsdomeinen de handen in elkaar slaan, de gezinnen met ondersteuningsvragen geholpen worden met hun vragen.’

Vlaanderen en Brussel tellen op vandaag 226 Huizen van het Kind. Een Huis van het Kind brengt verschillende lokale partners met een aanbod voor baby’s, kinderen, jongeren en (aanstaande) gezinnen samen. Het Huis van het Kind is er voor alle gezinnen en iedereen die betrokken is bij het opgroeien van kinderen en jongeren. Je kan er terecht voor opvoedingsondersteuning, preventieve gezondheidszorg, informatie, advies, begeleiding, ... De Huizen van het Kind hebben ook hun meerwaarde bewezen als ontmoetingsplekken voor ouders met kinderen.

Een dienstverlening over beleidsdomeinen (onderwijs, kinderopvang, werk, integratie en inburgering, armoede) heen zal voor veel gezinnen écht het verschil kunnen maken. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke investeert daarom gedurende drie jaar één miljoen euro per jaar in 24 vernieuwende projecten. De vernieuwende projecten kaderen in het  ‘Relanceplan Vlaamse Veerkracht’ van de Vlaamse Regering.

De 24 geselecteerde Huizen van het Kind zijn: Antwerpen Noord, Deurne Zuid, Turnhout, Mechelen, Baldemore (een samenwerking tussen Balen, Dessel, Mol en Retie), Willebroek, Lier, Beringen, Heusden-Zolder, Tongeren, Geraardsbergen, Zelzate, Aalst (wijk Mijlbeek), Sint-Niklaas, Dendermonde, Lokeren, Beveren, Zele, Oostende (Oud Centrum), Ieper, Waregem-Anzegem, Leuven, Asse en Brussel (Laken). Zij zullen de komende jaren in het kader van hun project bijzondere aandacht besteden aan maatschappelijk kwetsbare gezinnen en gezinnen met kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte.

Enkele voorbeelden:

  • Het inzetten van ‘gezinsondersteuner’. Zij zullen kwetsbare gezinnen begeleiden bij hun zoektocht naar werk en zoeken mee naar de randvoorwaarden om dit mogelijk te maken.
  • een inburgeringstraject op maat van laaggeletterde vrouwen met (jonge) kinderen, waarbij het inzetten van informele kinderopvang ervoor zorgt dat vrouwen met jonge kinderen een inburgeringstraject kunnen volgen.
  • het inzetten van een ‘kansenverkenner’. Die zal gezinnen ondersteunen om op eigen kracht hun kansen op verschillende levensdomeinen te grijpen. De kansenverkenner zal bovendien organisaties aansporen om de drempels die deze gezinnen ervaren om van hun aanbod gebruik te maken, weg te werken.

Vlaams minister Wouter Beke: ‘We zijn ervan overtuigd dat dit stuk voor stuk erg waardevolle projecten zijn die hun meerwaarde snel zullen bewijzen voor kinderen, jongeren en gezinnen in Vlaanderen en Brussel. We wensen hen alle succes toe.’

Minister Bart Somers, bevoegd voor het luik Integratie en Inburgering: We zetten hier graag mee onze schouders onder en maken 200.000 euro vrij om ook moeilijk te bereiken jongeren te ondersteunen. Onze kinderen zijn onze belangrijkste investering. Hen kansen geven, daar winnen we allemaal bij.

Meer info

Bart Croes – Woordvoerder minister Beke – 0485 82 38 58

Carmen De Rudder – woordvoerder minister Beke – 0492 34 60 66