De ‘chat na seksueel geweld’, een online hulplijn voor slachtoffers van geweld, werd begin 2019 opgericht als federaal pilootproject  in opdracht van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM). Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke heeft beslist dat Vlaanderen de ‘chat na seksueel geweld’ nu overneemt en zal de chatbox integreren in de twee bestaande Vlaamse hulplijnen die reeds online hulpverlening bieden aan slachtoffers van seksueel geweld: 1712 en de chatbox NPIE. De minister trekt 600.000 euro uit om deze chatlijn uit te baten.

De ‘chat na seksueel’ geweld richt zich expliciet op volwassen slachtoffers van seksueel geweld. Burgers die vragen hebben over of slachtoffer zijn van mishandeling, verwaarlozing of seksueel geweld kunnen terecht bij nupraatikerover.be en op de 1712-chat. Daarnaast blijft de toegang via www.seksueelgeweld.be ook behouden. Op de achtergrond werken alle hulplijnen samen, zodat er meer maatwerk kan geboden worden om tegemoet te komen aan de noden van slachtoffers. Wanneer langdurige hulpverlening door partners aangewezen is, kan er doorverwezen worden naar professionele hulp. 

Stijging van het aantal oproepen over geweld

Tijdens de corona-pandemie steeg het aantal oproepen over geweld, met inbegrip van seksueel geweld, bij 1712. Ook via chat kunnen slachtoffers en burgers met hun verhaal vragen terecht bij 1712.  Bij bijna 1 op 5 van het totaal aantal chat-oproepen wordt seksueel geweld als voornaamste vorm van geweld geregistreerd en bij twee op de drie oproepen over seksueel geweld is de contactnemer zelf slachtoffer. Nupraatikerover.be (NPIE) stelde eveneens een sterke stijging vast.

Vlaanderen investeert in mentaal welzijn

Gedurende de coronapandemie zijn heel wat hulplijnen tijdelijk versterkt om het hoofd te bieden aan de stijgende aantallen oproepen. Het gaat over Teleonthaal, 1712, de Zelfmoordlijn 1813 en de Druglijn. Dat deze versterking een noodzakelijke investering was, is te zien in de cijfers van de hulplijnen.

Meer Vlamingen namen in 2020 contact op met Tele-Onthaal, 1712, Nupraatikerover.be, CAW en JAC, Stop it Now! en de Druglijn. Zo kende Tele-Onthaal tot 31 december 2020 een toename van 15,2% in het aantal oproepen via telefoon of chat. 1712, een hulplijn voor alle vragen rond geweld, misbruik en kindermishandeling, zag zelfs een stijging van maar liefst 53% in het aantal oproepen.

“Vlaams minister van Welzijn en Gezondheid, Wouter Beke: “Goede, kwaliteitsvolle hulp voor slachtoffers van seksueel geweld moet laagdrempelig zijn. De stap zetten naar hulp is voor veel slachtoffers erg moeilijk. Chathulpverlening biedt voor sommigen onder hen net die veiligheid, om er voor het eerst over te spreken met een hulpverlener of als middel voor een verder traject met een psycholoog. Samen met 1712 en NPIE zorgen we voor voldoende en voldoende bereikbare online dienstverlening voor de slachtoffers van seksueel geweld.”

Meer info

Bart Croes – woordvoerder minister Beke – 0485/82.38.58