Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) subsidieert de realisatie van duurzame, toegankelijke en betaalbare zorginfrastructuur. De subsidies dienen om nieuwe gebouwen op te richten, of om bestaande gebouwen voor lange termijn in orde te stellen op functioneel en bouwtechnisch vlak. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke heeft vandaag beslist om de regelgeving aan te passen, zodat de mogelijkheden om een toelage te ontvangen voor kinderopvang in Antwerpen, Gent en Brussel gemakkelijker wordt. De noden in deze grootsteden zijn namelijk immens.

Tussen de Vlaamse Regering en de Brusselse Regering is een overeenkomst afgesloten voor de toewijzing van gesubsidieerde contractuele tewerkstelling in de kinderopvang. Actiris, de Brusselse tegenhanger van VDAB, financiert deze bijkomende tewerkstelling, waardoor extra plaatsen in de kinderopvang kunnen worden gerealiseerd. Deze plaatsen worden enkel vergund en niet gesubsidieerd door Opgroeien, maar werken volgens dezelfde voorwaarden als plaatsen met een subsidie voor inkomenstarief.

Omdat Opgroeien voor deze plaatsen in Brussel geen subsidie voor inkomenstarief geeft, komen zij ook niet in aanmerking voor infrastructuursubsidie. Het regelgevend kader wordt nu aangepast opdat deze plaatsen in de toekomst wel in aanmerking komen voor een VIPA-subsidie, wat een significant verschil maakt voor de Nederlandstalige kinderopvang in Brussel.

Ook de bijkomende opvangplaatsen die door Antwerpen, Gent en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (in Brussel) worden gefinancierd in het kader van de convenanten die zij eerder met de Vlaamse overheid hebben afgesloten, komen voortaan in aanmerking voor een VIPA-subsidie.

Vlaams minister voor Gezin Wouter Beke: De Vlaamse Regering investeert de komende vier jaar 27,1 miljoen euro in (minstens) 2500 nieuwe plaatsen met inkomenstarief, waarvan 30% voorbehouden wordt aan de grootsteden, die ook zelf investeren in extra plaatsen. Door de aanpassing van de regelgeving komen voortaan al deze plaatsen ook in aanmerking voor infrastructuursubsidie. Zo kunnen we opnieuw een verschil maken voor de vele kinderen en ouders in Antwerpen, Gent en Brussel.’ 

Vlaams minister Benjamin Dalle, bevoegd voor Brussel: Het belang van voldoende opvang van baby’s en peuters in kwaliteitsvolle gebouwen kan in onze hoofdstad niet overschat worden. Deze beslissing is een mooi voorbeeld van hoe we als Vlaamse Gemeenschap de band met Brussel versterken via meer middelen voor onze jongste ketjes en jonge gezinnen.’