Deze en volgende week worden bijna een half miljoen Vlamingen gevaccineerd, maar ondertussen blijft het aantal besmettingen in de samenleving op een hoog niveau. De Vlaamse Regering heeft dan ook beslist om 1,2 miljoen euro uit te trekken om via de Huisartsenkringen de bestaande testcapaciteit in de test- en triagecentra te garanderen, en dit tot en met eind juni. Vlaams minister Wouter Beke: Nieuwe varianten worden dominant, terwijl de vaccinatiecampagne afhankelijk is van de leveringen van de producenten. We willen de mogelijkheid dus behouden om op grote schaal te kunnen testen in Vlaanderen.’

Dankzij de samenwerking tussen de verschillende lokale actoren - de ziekenhuizen, de diensten voor thuisverpleging, de lokale besturen en de zorgraden, die aangestuurd worden door de huisartsenkringen - is er in Vlaanderen de mogelijkheid om elke dag minstens 20.000 mensen te testen. Door een verlenging van het financieringssysteem per inwoner voor de periode van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021 wordt deze testafnamecapaciteit voor een langere periode gewaarborgd. De Vlaamse Regering kent hiervoor aan iedere erkende huisartsenkring een bijkomende subsidie van 0.1845 euro toe per inwoner van die respectievelijke huisartsenzone.

In de eerste helft van mei zal er een evaluatie worden gemaakt die de werking van de test- en triagecentra na 30 juni 2021 nader moet bepalen. 

Vlaams minister Wouter Beke: ‘De mogelijkheid om uitgebreid te testen is van cruciaal belang tijdens de coronacrisis. Het voorbije jaar werd er in Vlaanderen, mede dankzij de huisartsen, ontzettend veel getest. Zolang deze crisis niet voorbij is, moeten we dan ook de testcapaciteit kunnen garanderen.’