De Vlaamse Regering heeft beslist dat alle voorzieningen in de residentiële ouderenzorg tot en met eind dit jaar de nodige financiële zekerheid kunnen genieten in de vorm van diverse compensatiemaatregelen, en trekt daarvoor om en bij de 102 miljoen euro uit. Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke reageert tevreden: We geven de sector ademruimte en tijd om te bekomen van een loodzware periode met zeer veel covid-19- uitbraken.’ 

De effecten van de coronacrisis (gaande van een opnamestop tot strenge bezoekersrichtlijnen en oversterfte omwille van uitbraken) hebben geleid tot een zekere leegstand in woonzorgcentra. De coronacrisis heeft nog eens aangetoond dat het essentieel is dat er voldoende personeel aanwezig is om een goede zorg te bieden voor de aanwezige bewoners. Door de genomen maatregelen zorgen we er voor dat al het personeel in een woonzorgcentrum actief kan blijven, ook al zijn er tijdelijk minder bewoners.

Continuïteitswaarborg

De huidige regeling inzake de continuïteitsborg loopt af op 31 maart, maar zal nog eenmaal verlengd worden tot en met 31 december. De continuïteitsborg bestaat uit twee componenten; een component die de compensatie van de basistegemoetkoming voor zorg 100% dekt en een component die de compensatie van de dagprijs voor 70% dekt. Het woonzorgcentrum krijgt deze compensatie voor zover de verminderde bezetting te wijten is aan de covid-pandemie. De continuïteitsborg blijft beperkt tot maximaal 20% van de erkende capaciteit en is gekoppeld aan de voorwaarde dat men geen personeel afbouwt omwille van de verminderde bezetting. Voor het derde en het vierde kwartaal van dit jaar valt de compensatie van de dagprijs weg. De afbouw van de continuïteitsborg verloopt parallel in de dagcentra.

In totaal trekt de Vlaamse Regering hiervoor meer dan 80 miljoen euro uit. Dat wordt verdeeld over 13,45 miljoen euro voor de compensaties voor de dagprijs in het tweede kwartaal van dit jaar en 67,2 miljoen euro voor de basistegemoetkoming zorg tot en met het einde van het jaar.

Extra personeelsinzet

Er wordt een financiering voorzien voor bijkomende tijdelijke tewerkstelling van jobstudenten, interim verpleegkundigen, zorgkundigen, psychologen, logistieke medewerkers,….in de periode 1 april tot 30 september 2021. Zodoende kan het bestaande personeel genieten van een welverdiende compensatierust voor al de extra uren die zij presteerden tijdens de zware covid-periode. We gaan hierover eerst met de sociale partners in overleg.

Tegelijk heeft de Vlaamse Regering eerder al een fors engagement genomen van 146 miljoen euro voor extra personeelsinzet in het VIA 6-kaderakkoord.

Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid: ‘Iedereen die betrokken is in de ouderenzorg zal erkennen dat deze compensaties een wezenlijk verschil maken op het terrein. . Daarnaast voorzien we een structurele investering van meer dan 1,3 miljard euro. Nog nooit zijn er zoveel middelen geïnvesteerd in de Vlaamse zorgsector. De komende tijd zal de Vlaamse zorgsector massaal kunnen aanwerven,’