Er zijn afspraken gemaakt tussen de verschillende overheden van dit land over de gecombineerde inzet van de bestaande PCR-testen met de nieuwe antigeen sneltesten. Met de inzet van sneltesten willen we de continuïteit van essentiële diensten garanderen. Ook zullen ze in combinatie met PCR-testen worden ingezet in woonzorgcentra en andere voorzieningen met kwetsbare personen. Voor die instellingen wordt ook de heropstart van de preventieve screening voorbereid. 

Inzet sneltesten in Vlaanderen (uitgezonderd voorzieningen met kwetsbare personen)

De sneltesten aangekocht door de Vlaamse overheid zullen ingezet worden bij personen met lichte / beginnende symptomen in gevallen waar de snelheid om het testresultaat te bekomen van belang is en bij personen met en zonder klachten in het kader van een clusteronderzoek in collectiviteiten. Vertrekpunt is steeds de continuïteit van essentiële dienstverlening zoals onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp, … en de continuïteit van essentiële sectoren en bedrijven.

Voor de volledigheid: de sneltesten die aangekocht werden door de federale overheid zullen in eerste instantie worden ingezet voor de screening van patiënten met COVID 19 klachten, die zich aanbieden bij de spoeddiensten van de algemene en universitaire ziekenhuizen, bij triage en afnamecentra en bij huisartsenpraktijken.

Inzet sneltesten in woonzorgcentra en andere voorzieningen met kwetsbare personen

Sneltesten worden ingezet voor personeel met lichte symptomen of die hoog risicocontact zijn. Wie positief test op sneltest gaat in onmiddellijk in quarantaine, voor wie negatief test volgt er ook nog een PCR-test. Dit omwille van de grotere impact bij vals-negatieven in deze voorzieningen.

We gebruiken in een eerste periode ook sneltesten in kader van verder onderzoek. Bij bewoners van voorzieningen met kwetsbare personen kiezen we gedurende enkele weken voor een studie-opzet bij een selectie van clusters die getest worden om tot een betere validatie van de sneltesten te kunnen overgaan. Indien de studieresultaten geruststellend zijn, kunnen we de sneltesten ook zonder bevestiging van een PCR-test gaan inzetten.

Ook zullen we beoordelen of sneltesten ingezet kunnen worden voor het testen van asymptomatisch zorgpersoneel.

Opnieuw preventieve screening in woonzorgcentra en andere voorzieningen met kwetsbare personen

De inzet van sneltesten, maakt ook ruimte vrij binnen de inzet van PCR-testen. Bovendien zal de capaciteit voor PCR-testen stelselmatig verder stijgen van 72.000 per dag tot meer dan 110.000 per dag in januari. In de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid is daarom afgesproken om de herneming van de opgeschorte preventieve screening binnen de PCR-teststrategie voor te bereiden. Het betreft meer bepaald preventieve screening van personeel binnen ouderenzorginstellingen, zorginstellingen voor personen met een handicap psychiatrische verzorgingstehuizen of specifieke afdelingen in psychiatrische ziekenhuizen. De analyses van deze testen zullen gebeuren door het federaal platform dat in de komende weken een stelselmatige verhoging van capaciteit zal kennen.

 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.