De Vlaamse regering trekt 1,3 miljoen euro uit om jonge delinquenten een snel en gepast traject aan te bieden. Ministers Wouter Beke en Zuhal Demir verhoogden vorige zomer de capaciteit van de gemeenschapsinstellingen. Door de combinatie van een verblijf van maximaal 14 dagen in een gemeenschapsinstelling en intensieve vervolgbegeleiding, krijgen jeugdrechters de mogelijkheid om elke jongere die zware feiten pleegde, een gepaste maatregel op te leggen.

Succesformule

“Het is op geen enkele manier verdedigbaar dat jeugdrechters door plaatsgebrek in een gemeenschapsinstelling jongeren die zware feiten gepleegd hebben, niet kunnen plaatsen.” zegt Vlaams Minister Wouter Beke. “Daarom introduceerden we ‘kortverblijf in combinatie met intensieve, mobiele begeleiding’, waardoor jeugdrechters de mogelijkheid hebben om jongeren meteen toe te vertrouwen aan een gesloten instelling voor een periode van 5 tot 14 dagen. Op die manier geven we een duidelijk signaal aan jonge delictplegers: als je een grens overschrijdt, word je tijdelijk van je vrijheden beroofd.”

Al tijdens hun verblijf start een intensieve begeleiding. Die loopt door tot 6 maanden na het verlaten van de gemeenschapsinstelling. Deze aanpak vertrekt vanuit een wetenschappelijk onderbouwde visie en met de blik op de brede context van een jongere. We geloven ten volle dat als we aan de slag gaan met de jongeren en hun directe omgeving en de jongeren op vlak van onderwijs, huisvesting of op de arbeidsmarkt versterken, de kans op herval daalt.

Voor de periode tussen oktober 2019 tot maart 2020 konden 256 jongeren niet de dag zelf al geplaatst worden voor zeer ernstige feiten. Sinds de start van het kortverblijf, bedraagt het aantal zogenaamde weigeringen nog maar 11. Ondertussen zijn er zelfs geen weigeringen meer. Dat effect moet ook na corona blijven aanhouden.

Brede context

De verlenging van kortverblijf moet jeugdrechters slagkrachtiger maken. Initieel ging het om een project in het kader van corona dat 1 jaar zou lopen. Nu wordt de formule verlengd met een jaar tot en met de nieuwe werking van de gemeenschapsinstellingen.

“Het project werd ingezet om de aanhoudende druk op de gemeenschapsinstellingen op een nieuwe manier aan te pakken,” stelt Vlaams Justitieminister Zuhal Demir. “Het is onze ambitie dat jeugdrechters voldoende mogelijkheden hebben om snel te kunnen reageren wanneer het dreigt mis te lopen bij jongeren.We mogen het gevoel van straffeloosheid niet langer in de hand werken. ”

De formule slaat aan bij de jeugdrechters en door snelle en eenvoudige lijnen tussen de jeugdrechtbank, de medewerkers in de gemeenschapsinstellingen, de consulenten van de sociale diensten van de jeugdrechtbank, de afdeling continuïteit en toegang en de organisaties die de begeleidingen in de omgeving van jongeren uitwerken werkt deze innoverende aanpak.

Meer info

Bart Croes, woordvoerder Wouter Beke: 0485/82.38.58

Andy Pieters – woordvoerder minister Demir: 0499/17.35.84