De noodzakelijke ingrepen door de Corona-maatregelen (o.a. quarantaine) verhogen de druk op de gemeenschapsinstellingen. Dit leidt tot spanning met de maatschappelijke opdracht van de gemeenschapsinstellingen. De corona-crisis mag niet leiden tot een gevoel van straffeloosheid of de slagkracht van de jeugdmagistratuur in het gedrang brengen.

De regering heeft al eerder beslist op middellange termijn de capaciteit te verhogen o.a. via een verdubbeling van de plaatsen in De Grubbe van 40 naar 80 plaatsen en door de aparte opvang van jongeren in een verontrustende opvoedingssituatie, waardoor de capaciteit van de Gemeenschapsinstellingen voor jonge delictplegers met 132 zal stijgen.

Dit biedt echter geen onmiddellijk antwoord vandaag. Daarom heeft de Vlaamse Regering beslist tot bijkomende maatregelen, om de extra druk door de Corona-maatregelen op de Gemeenschapsinstellingen te verlichten en tevens tegemoet te komen aan de signalen die we krijgen vanuit de magistratuur.

Tijdelijke, extra ‘ziekenboeg’ in de Grubbe

Er is de voorbije periode een nieuwbouw gerealiseerd in De Grubbe. Door een snelle verhuis naar de nieuwe leefgroepen, komt er tijdelijk in de oude gebouwen een ziekenboeg of quarantainegroep. Daardoor spreiden we onze capaciteit over één extra leefgroep, met name de quarantainegroep, en minimaliseren we zo de impact van Corona op de instroommogelijkheden in de leefgroepen waar geen Corona-besmettingsgevaar is. Zo creëren we tijdelijk tot 10 extra plaatsen.

Kortverblijf organiseren

We ontwikkelen 3 leefgroepen (1 per instelling) voor kortverblijf. De duur van dit verblijf gaat van 5 dagen tot maximaal 14 dagen. We schakelen per regio bestaande partners in om gekoppeld aan dit kortverblijf versterkt in te zetten op een snelle en korte keten om zo het kortverblijf niet te laten dichtslibben. Aan elke plek kortverblijf wordt op maat een contextbegeleiding gekoppeld, o.a. voor de opvolging van de voorwaarden (zoals de ambulante reactie, gemeenschapsdiensten, herstel en re-integratie van de jonge delictplegers).

Deze formule biedt de garantie op een efficiënte opvolging van de jeugddelinquent en in combinatie met het kortverblijf kan er snel gereageerd worden bij niet-naleven van de voorwaarden. Dat zal ook de geloofwaardigheid en de slagkracht van alternatieven en het werken met voorwaarden versterken.

Zo creëren we tijdelijk 60 bijkomende plaatsen.

Overloopcapaciteit in Tongeren met één maand verlengen

Het blijft onze intentie  om zo snel mogelijk de site te Tongeren te verlaten en de aparte vleugel te Beveren in te nemen. De coronamaatregelen doorkruisen voor een stuk onze timing. We passen daarom de einddatum aan naar 30 juni 2020.

Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn:

“We investeren in totaal zo’n 2,1 miljoen euro, om op korte termijn tot 70 bijkomende plaatsen in de gemeenschapsinstellingen te creëren. We geven hiermee een duidelijk signaal dat er ook in de corona-crisis geen sprake mag zijn van straffeloosheid.”

Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir, die bevoegd is voor de monitoring van de capaciteit, is tevreden met deze beslissing: “De aanpak van straffeloosheid is een belangrijke pijler van ons justitiebeleid. Extra investeren in deze capaciteit voorkomt alvast dat de slagkracht van de jeugdmagistratuur in het gedrang komt.”

 

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.