De testcentra krijgen financiering om tot eind september op hun maximale testcapaciteit van 20.000 testen per dag te blijven draaien. Dat heeft de Vlaamse Regering vandaag beslist en bevoegd minister Wouter Beke maakt daarvoor meer dan 1,2 miljoen euro vrij. Zo moet er ook tijdens de zomermaanden voldoende testcapaciteit zijn voor mensen die een test nodig hebben om naar het buitenland te reizen. Als de testcentra in een bepaalde regio toch onvoldoende testafnamecapaciteit kunnen aanbieden, dan kunnen er aanvullend alternatieve testinitiatieven opgezet worden in de centrumsteden. Ook daar is financiering voor voorzien van 7.700 euro/maand per initiatief.

Met het opschorten van de reisbeperkingen wordt verwacht dat het reizen in de zomerperiode sterk zal toenemen. Heel wat reizigers zullen nog een PCR-test nodig hebben om te kunnen reizen, want het vaccinatiecertificaat is pas geldig 2 weken na een volledige vaccinatie. Ook om terug te keren van bepaalde bestemmingen, blijven testverplichtingen gelden. Daarnaast zal ook voor de grote evenementen zoals Pukkelpop een test nodig zijn voor wie nog niet (volledig) is gevaccineerd. De federale overheid heeft ook beslist om alle inwoners vanaf 6 jaar 2 gratis testen aan te bieden indien ze nog niet de kans hebben gehad zich volledig te laten vaccineren.

Voldoende testcapaciteit voorzien is dus essentieel. Daarvoor voorziet de Vlaamse Regering nu een verlenging van de financiering van de bestaande test- en triagecentra. De huisartsenkringen werden al gefinancierd om tot 30 juni 2021 één test- en triagecentrum per 100.000 inwoners op te richten, wat neerkomt op één centrum per eerstelijnszone, met een minimale afnamecapaciteit van 350 testen per dag. Naast een centrummanager dekken deze middelen de infrastructuur- en uitbatingskosten. Hiermee kan een totale capaciteit van afname van 20.000 testen per dag over heel Vlaanderen worden gedekt. Deze financiering wordt nu verlengd tot 30 september, zodat de testcentra op hun maximale capaciteit kunnen blijven draaien. De kosten voor het medisch personeel worden door het RIZIV gefinancierd.

Op basis van eerdere inschattingen van het coronacommissariaat, gegevens van de reissector en de kalender met evenementen in Vlaanderen werd een voorlopige inschatting gemaakt van het aantal benodigde testen. Toch blijft het moeilijk om in te schatten hoeveel testen er effectief nodig zullen zijn, onder meer omdat er op dit moment nog onduidelijkheid is over de voorwaarden voor het gebruik van het EU digital COVID certificaat die andere EU-landen zullen hanteren tijdens de zomer. Er zullen ook piekmomenten zijn op bepaalde populaire vertrek- en terugkeerdagen en bij grote evenementen – zoals festivals - waarbij er ook vraag is naar testen.

Om de testcapaciteit nog verder te versterken, kunnen in de centrumsteden dan ook tijdelijk bijkomende testcentra (bijvoorbeeld een teststraat of -dorp) opgericht worden indien de testcapaciteit van de reguliere afnamecentra in de regio onvoldoende is, zogeheten ‘alternatieve testinitiatieven’. Ook mobiele testteams blijven bestaan om bijvoorbeeld te testen in de kinderopvang of bij zomerkampen als daar nood aan is bij mogelijke uitbraken en voor het testen in scholen bij de heropening in september. 

Er zal ook bijkomende afnamecapaciteit worden gecreëerd door de klinische labo’s, de labo’s van het federaal platform en een aantal grote spelers, zoals het testcentrum op de luchthaven van Zaventem.

Minister Wouter Beke: “Met deze initiatieven zullen we de vraag voor testcapaciteit voor de komende maanden kunnen opvangen. We verzoeken reizigers om bij het plannen van hun reis goed na te kijken wat de voorwaarden zijn van hun bestemmingsland zodat ze ook tijdig een testafname kunnen inplannen. Het stemt me alvast zeer tevreden dat we via deze uitbreiding van de testcapaciteit ervoor kunnen zorgen die mensen die op reis willen, ook snel een test kunnen krijgen.