Om de coronapandemie de baas te kunnen, wordt volop ingezet op het beschermen van de bevolking door vaccinatie. Door de snelle ontwikkeling van de vaccins, zal Vlaanderen geen aanspraak kunnen maken op de Europese procedure voor de tijdige aankoop van de extra materialen. Vlaams minister-president Jan Jambon en bevoegd minister Wouter Beke: ‘Vlaanderen kiest er dan ook voor om alle materialen die rechtstreeks te maken hebben met de vaccinatie centraal aan te kopen en ter beschikking te stellen aan de vaccinatiecentra. Zo kunnen we ook garanderen dat de vaccinatiecentra kunnen beschikken over voldoende materiaal van goede kwaliteit.’

Om het personeel in de 95 vaccinatiecentra te voorzien van extra materiaal, heeft Vlaanderen beslist om voor meer dan 4 miljoen euro over te gaan tot de aankoop van investeringsgoederen (medicatiekoelkasten, koelboxen, thermometers,…), verbruikersgoederen (injectiepleisters, alcoholdeppers, spuiten en naalden, diepvrieshandschoenen,…) en risicohoudend medisch afval (naaldcontainers, …). De overige materialen die aangekocht moeten worden en de overige kosten zoals infrastructuur, ICT en dergelijke, worden niet vanuit de Vlaamse overheid ter beschikking gesteld en zullen mee verrekend worden in de financiering van de vaccinatiecentra.

Indien er bepaalde overschotten zijn na de vaccinatiecampagne, kunnen deze gebruikt worden door andere agentschappen van de Vlaamse overheid. Zo staan het Agentschap Opgroeien en de CLB’s in voor de basisvaccinaties in Vlaanderen en zouden zij deze materialen verder kunnen gebruiken.

Vlaams minister-president Jan Jambon: ‘Deze aankoop heeft een onmiddellijke impact voor de provinciale en lokale besturen. Zij hoeven deze materialen immers niet zelf aan te kopen voor de vaccinatiecentra die opgericht worden op hun grondgebied. Zij zullen de materialen wel moeten stockeren en maandelijks zal wel per vaccinatiecentrum een bestelling geplaatst moeten worden voor het verkrijgen van nieuwe materialen op basis van het verbruik en de voorzien vaccinaties voor de volgende maand.’

Medisch-verpleegkundig en farmaceutisch draaiboek

De locaties van de 95 vaccinatiecentra die ervoor zullen zorgen dat iedereen veilig, snel en dichtbij het coronavaccin krijgt, zijn ondertussen gekend. Dat komt neer op 1 à 2 vaccinatiecentra per eerstelijnszone. Tegen midden februari moeten alle centra klaar zijn, want vanaf maart start de vaccinatie van 65-plussers. De Vlaamse Regering zal ook tegen midden februari de aangekochte materialen ter beschikking stellen aan de vaccinatiecentra, zodat de centra voorafgaand aan de vaccinatie van het grote publiek de nodige dry runs kunnen organiseren.

Om de vaccinaties zo optimaal mogelijk te laten verlopen, is er ook een medisch-verpleegkundig en farmaceutisch draaiboek opgesteld. Dit draaiboek geeft onder andere aan welke personen wegens bepaalde omstandigheden geen toegang kunnen krijgen tot het vaccinatiecentrum, of er enige contra-indicaties zijn voor vaccinatie, welke bijwerkingen er kunnen optreden en welke mogelijke postvaccinatieverschijnselen er zich kunnen voordoen.

Vlaams minister Wouter Beke: ‘Vlaanderen zal klaar voor de grootste logistieke operatie sinds de Tweede Wereldoorlog. Op het terrein merk ik heel veel enthousiasme om van onze vaccinatiecentra een succes te maken. Vlaanderen zal, om het met de woorden van Mario Draghi te zeggen, ‘whatever it takes’ ondernemen om een hoge vaccinatiegraad te realiseren. De vaccinatiecentra zullen klaar staan om alle vaccins die geleverd worden ook snel toe te dienen.’

Een cookie is een klein bestand dat door de server van CD&V wordt uitgestuurd en geplaatst op de harde schijf van jouw computer, tablet, GSM of ander apparaat waarmee je onze website bezoekt. In de cookies wordt informatie opgeslagen. 

Het gebruik van cookies heeft allerhande doelstellingen. Sommige cookies worden gebruikt om de website en de daarop aanwezige informatie of diensten te kunnen verstrekken. Andere worden gebruikt om het bezoek aan onze website aangenamer of gemakkelijker te maken. Nog andere zijn bedoeld om het gebruik van de website te analyseren of om jou gerichte reclame te sturen. Cookies die omwille van technische of beveiligingsredenen noodzakelijk zijn, plaatsen we in ieder geval. 

Door op “Ik ga akkoord” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor al deze doeleinden. U kan evenwel uw cookievoorkeuren regelen via de knop “Voorkeuren instellen”.