De Vlaamse woonzorgcentra, de centra voor kortverblijf, de centra voor dagverzorging en centra voor dagopvang, worden geconfronteerd met een ongeziene gezondheidscrisis die niet alleen een menselijke impact heeft, maar ook een grote economische impact. De Vlaamse regering heeft dan ook beslist om het verlies aan inkomsten omwille van COVID- 19 te compenseren. Daarnaast krijgen voorzieningen ook de mogelijkheid om extra personeel in te schakelen in woonzorgcentra en de centra voor kortverblijf. Vlaams minister Wouter van Welzijn en Volksgezondheid Beke: ‘Met deze compensatiemaatregelen garanderen we de nodige inzet van personeel en bieden we financiële ademruimte.’

De mate waarin het virus circuleert in de samenleving heeft een rechtstreekse impact op de woonzorgcentra. Het personeel kreeg het afgelopen jaar te maken met strengere hygiënische voorschriften, het begeleiden van het bezoek,  de implementatie van de COVID-19-richtlijnen, de organisatie van cohortzorg en de zorgintensifiëring omwille van de toegenomen medisch technische zorg. De Vlaamse regering heeft dan ook de nodige maatregelen genomen om de woonzorgcentra voor al deze inspanningen te compenseren, los van het sociaal akkoord dat in november werd afgesloten.

Minister Beke voorziet in de eerste plaats in een continuïteitsborg voor de woonzorgcentra en centra voor kortverblijf. De inkomsten van een woonzorgcentrum (dagprijs en basistegemoetkoming voor zorg) zijn volledig gekoppeld aan de bezetting van bewoners. Een woonzorgcentrum heeft de inkomsten uit een hoge bezetting nodig om de lonen van het personeel te kunnen blijven betalen. In deze crisis komt de bezetting ernstig onder druk te staan. Met de continuïteitsborg voorkomt de Vlaamse regering dat de woonzorgcentra kopje onder gaan en de huisvesting van de bewoners bedreigd wordt. 

De continuïteitsborg bestaat uit twee componenten; een component die de compensatie van de basistegemoetkoming voor zorg 100% dekt en een component die de compensatie van de dagprijs voor 80% dekt. Het woonzorgcentrum krijgt deze compensatie voor zover de verminderde bezetting te wijten is aan de covid-pandemie. De continuïteitsborg blijft beperkt tot maximaal 20% van de erkende capaciteit en is gekoppeld aan de voorwaarde dat men geen personeel afbouwt omwille van de verminderde bezetting. In totaal raamt de Vlaamse regering de uitgaven op 67,7 miljoen euro.

Er wordt ook voorzien in een vergoeding voor zowel medewerkers die extra ingezet worden als medewerkers die ter vervanging worden ingezet. De type- overeenkomsten die worden afgesloten ter invulling van deze uren zien we ruim (interim, detachering, raamakkoord, projectsourcing, ter beschikkingsstelling, loontrekkende, studentenarbeid, statutairen). Het gaat dan onder andere over ondersteuningspersoneel, zorgkundigen of verpleegkundigen.

De totale vergoeding die een woonzorgcentrum voor extra personeelsinzet kan ontvangen, is begrensd per kwartaal. Daarbij kunnen woonzorgcentra met een zware tot zeer zware uitbraak rekenen op een hogere vergoeding. In totaal raamt de Vlaamse regering de uitgaven op 40 miljoen euro.

Deze maatregelen zijn van toepassing voor het laatste kwartaal van dit jaar en het eerste kwartaal van volgend jaar. Er worden vergelijkbare maatregelen genomen voor de Centra voor Dagverzorging en de Centra voor Dagopvang, maar de budgettaire impact van deze maatregelen beperkt zich tot iets minder dan 4 miljoen euro.

Vlaams minister Wouter Beke: ‘Het personeel en de directie in de woonzorgcentra leveren ongelooflijke inspanningen en dit al sinds maart. Die inspanningen honoreren we met het sociaal akkoord dat we hebben afgesloten in november. Daarnaast heeft de coronacrisis ook een grote impact op de inkomsten van de voorzieningen. Via deze compensatie van meer dan 110 miljoen nemen we heel wat financiële zorgen weg, zodat de directies en het personeel zich volledig kunnen focussen op de zorg en de dienstverlening.’

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.