De coronacrisis heeft niet alleen een grote druk gelegd op de capaciteit van ons zorgsysteem, maar ook op de financiële stabiliteit van de verschillende Vlaamse zorg- en welzijnssectoren, zoals de kinderopvang. De filosofie van de Vlaamse Regering was daarbij steeds helder. Minister van Gezin Wouter Beke: ‘We willen kinderopvang zoveel mogelijk open houden voor iedereen die opvang nodig heeft. Zo zorgen we ervoor dat ouders kunnen blijven (tele-)werken en dat de economie niet verder stilvalt. En geven we kinderen, ook in coronatijden, een ‘warm nest’ waarin ze kunnen vertoeven.’

Via de coronaprovisie kon de Vlaamse Regering middelen putten om ervoor te zorgen dat de voorzieningen in de kinderopvang en buitenschoolse opvang het hoofd boven water konden houden. In 2020 kon de sector van de kinderopvang rekenen op om en bij de 105 miljoen euro aan compensaties. Dit jaar is er voor de maanden januari tot en juni 34,5 miljoen euro aan compensaties. Dit blijkt uit cijfers die minister Beke heeft opgevraagd bij het Agentschap Opgroeien.

Twee soorten compensatiemechanismen

Op ernstige momenten in de crisis werd voorzien in een algemeen compensatiesysteem. Op dergelijke momenten bleven kinderen afwezig omwille van coronamaatregelen of kwam de opvang in gedrang omdat veel begeleiders afwezig waren. Op andere momenten was de pandemie meer onder relatieve controle en was er minder reden om gezinnen te stimuleren hun kinderen thuis te houden. Op dat moment werd voorzien in een selectief compensatiemechanisme.

  • Bij een algemeen compensatiesysteem worden alle opvangvoorzieningen gecompenseerd voor weggevallen opvangprestaties. Kinderbegeleiders blijven dan in dienst en zo maximaal mogelijk beschikbaar en worden op een normale manier vergoed voor hun werk. In deze maanden betalen ouders niet voor de dagen dat hun kind afwezig was en verliezen ze geen respijtdagen.
  • Een selectief compensatiesysteem worden enkel die opvangvoorzieningen gecompenseerd die de deuren (gedeeltelijke) moeten sluiten omwille van quarantaine of besmetting van het personeel of als een burgemeester, in overleg met Opgroeien, beslist om de doelgroep te beperken (en tijdelijk niet alle kinderen meer welkom zijn).

Het voorbije jaar gold een algemeen compensatiesysteem voor de maanden van maart tot eind september en opnieuw van november tot eind mei 2021. In de maand oktober 2020 en in juni 2021 zal het selectief compensatiesysteem voor de kinderopvang van toepassing zijn.

Voor de buitenschoolse opvang blijft in juni 2021 wel de algemene compensatieregeling wel doorlopen. Er is hier nog steeds sprake van een lagere bezetting omwille van de “bubbel” van 50 kinderen en de impact van (tele-)werk.

Vlaams minister Wouter Beke: “Stilaan krijgen we pandemie onder controle, maar de crisis is nog niet voorbij. Net daarom is het zo belangrijk om een selectief  compensatiemechanisme te behouden voor de kinderopvang.”

Meer info

Bart Croes – Woordvoerder minister Beke – 0485 82 38 58

Carmen De Rudder – Woordvoerder minister Beke – 0492 34 60 66