De pandemie heeft niet alleen gevolgen voor onze fysieke gezondheid, maar heeft ook een grote impact op het mentaal welzijn van de bevolking. Met extra investeringen het actieplan mentaal welzijn of ‘Zorgen voor morgen’ wil de Vlaamse regering benadrukken dat de psychosociale gevolgen van de Corona-maatregelen ernstig genomen moeten worden. Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke: Er is een brede consensus dat de impact van de lockdown in maart en de Corona-maatregelen op de psychische gezondheid en het psychosociaal welzijn van de bevolking bijzonder negatief was. Nu de maatregelen opnieuw strenger zijn, is verdere actie broodnodig.’

Het actieplan ‘Zorgen voor morgen’ bevat een mix van maatregelen voor de korte en voor de middellange termijn. Ook op het federale niveau zijn er al een aantal structurele maatregelen genomen om de geestelijke gezondheid van de bevolking te ondersteunen.

Onze hoofddoelstelling is het mentale welzijn van de bevolking in het algemeen, en een aantal doelgroepen in het bijzonder, maximaal te beschermen, veerkracht te versterken en de geestelijke gezondheids- of sociale problemen die zich voordoen als gevolg van de verstrenging van de Corona-maatregelen snel en krachtdadig aan te pakken. De Vlaamse regering investeert bijkomend in het actieplan “Zorgen voor morgen” om een aantal acties naar de algemene bevolking of naar bijzondere doelgroepen te kunnen versterken.

Zo wil de Vlaamse regering onder meer:

 • Doelgerichte communicatiecampagnes opzetten;
 • Positieve campagnes voor kinderen en jongeren uitwerken;
 • De hulplijnen (tele-onthaal, 1712,…) extra promoten;
 • Het platform checkjezelf.be versterken;
 • Aandacht besteden aan de werkingen voor lotgenoten;
 • Inzetten op psychosociale steun voor mantelzorgers;
 • Extra mogelijkheden voorzien om eenzaamheid en isolement tegen te gaan voor personen met een handicap;
 • Participatief project ‘kinderen en jongeren voor jongeren’ uitwerken in residentiële jeugdhulp;
 • De Veerkracht van het personeel in zorg en welzijn versterken;
 • Extra waakzaam zijn voor signalen van kindermishandeling of intrafamiliaal geweld;
 • Een interactieve ontdekkingsgids voor het emotioneel welzijn van kinderen van 10 – 12 jaar uitwerken;
 • Investeren in mentaal welbevinden in scholen: ondersteuning van leerkrachten en leerlingen;
 • Extra inzetten op preventief gezondheidsbeleid in ondernemingen: focus op thuiswerkers.

 

‘De globale doelstelling is om iedereen op de rails te houden en waar nodig snel te helpen om het dagelijkse leven weer op te nemen. Terug aansluiting te laten vinden bij buurt en samenleving en met goesting weer aan het werk te gaan. Dat vraagt een stevige investering, maar de alternatieve kosten – niets doen– zullen vele malen hoger liggen dan de kostprijs van dit plan en de extra inspanningen die we hier nu voor doen.’- Wouter Beke

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.