De Vlaamse regering wil deze legislatuur verder werk maken van een lokaal geïntegreerd gezinsbeleid. De Huizen van het Kind hebben hun meerwaarde bewezen als ontmoetingsplekken voor gezinnen met kinderen, kinderen en aanstaande ouders. In de toekomst zullen zij nog meer geïntegreerd samenwerken met actoren op het vlak van werk en opleiding, opvang en onderwijs, inburgering en integratie en armoede. Vlaams minister van Gezin Wouter Beke investeert gedurende drie jaar één miljoen euro per jaar in vernieuwende projecten: “Gezinnen op verschillende domeinen tegelijk ondersteunen, versterkt hun veerkracht”.

Huizen van het Kind zijn plaatsen waar ouders en kinderen terecht kunnen voor alles rond opvoeden en opgroeien. Ze zijn lokale samenwerkingsverbanden van organisaties die gezinnen ondersteunen met kinderopvang, preventieve gezondheidszorg, spel en ontmoeting, gezinsondersteuning… Via deze Huizen werken we aan een positieve leefomgeving waar ieder kind zich thuis voelt. Dit draagt bij tot de ontwikkeling van kinderen en ondersteunt ouders bij het opvoeden.

Gezinnen hebben niet alleen nood aan ondersteuning op het vlak van opvoeding, maar tegelijk op andere domeinen: kinderopvang, onderwijs, werk, inburgering … In realiteit zijn immers heel wat zaken aan elkaar verbonden. Door een geïntegreerde samenwerking over beleidsdomeinen heen en een aanbod op maat van de doelgroep kan echt een verschil gemaakt worden.

Het gaat dan bijvoorbeeld om projecten waarbij partners binnen welzijn, inburgering en onderwijs geïntegreerd samenwerken om een inburgeringstraject voor laaggeletterde moeders met jonge kinderen op te zetten. Een ander mooi praktijkvoorbeeld zijn de geïntegreerde projecten waarbij partners binnen kinderopvang, gezinsondersteuning en Werk de handen in elkaar slaan om een begeleidingstraject op maat van kansengroepen uit te werken. Ouders worden er begeleid in de zoektocht naar werk en er wordt tegelijk voorzien in kinderopvang, wat een laagdrempelige toeleiding naar kinderopvang ook mogelijk maakt.  Om deze geïntegreerde samenwerking over beleidsdomeinen heen te ondersteunen, geeft de Vlaamse regering een belangrijke impuls via een oproep voor vernieuwende projecten.

Concreet wordt vanuit het Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding een bedrag van één miljoen euro op jaarbasis geïnvesteerd in vernieuwende projecten van Huizen van het Kind. Via een oproep zullen projecten worden geselecteerd in Vlaanderen en Brussel. De subsidie zal door het agentschap Opgroeien regie worden toegekend voor drie jaar en bedraagt 50.000 euro per jaar per project. Deze middelen zijn voorzien in het kader van het relanceplan Vlaamse veerkracht van de Vlaamse regering. Vanaf 2024 zijn recurrent middelen voorzien voor de omslag naar regulier beleid.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.