De Vlaamse regering heeft vandaag beslist dat de OverKophuizen in Genk, Gent, Mechelen, Oostende en Tienen integraal deel zullen uitmaken van het Vlaams beleid rond mentaal welzijn. Er volgt ook een uitbreiding naar 16 OverKophuizen in heel Vlaanderen. Het Agentschap Opgroeien zal nog deze maand een projectoproep lanceren aan alle actoren die zich vandaag inzetten voor kinderen en jongeren om in nauwe samenwerking met de lokale besturen, krachten te bundelen en in hun stad of gemeente een eigen OverKophuis in te richten. Om dit mogelijk te maken, heeft Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke 4,8 miljoen euro uitgetrokken om de bestaande OverKophuizen én de extra 11 te financieren: ‘Vandaag moeten we meer dan ooit aandacht hebben voor het mentale welzijn van kinderen en jongeren. Zij moeten de kans krijgen om in een vertrouwde omgeving gevoelige zaken aan te kaarten, geholpen te worden om te vermijden dat de situatie erger wordt. OverKophuizen zijn voor jongeren zeer laagdrempelig, wat het makkelijk maakt om de weg naar professionele hulpverlening te vinden.’

Een OverKophuis is een plek waar jongeren en jongvolwassenen in een fijne, ontspannende sfeer kunnen vertoeven, waardoor problemen sneller bespreekbaar worden en men sneller kan inzetten op laagdrempelige ondersteuning en hulp voor jongeren die daar nood aan hebben. Vlaanderen moedigt actoren in geestelijke gezondheidszorg en brede jeugdhulp aan om van deze ‘vindplaatsen’ ook hun ‘werkplaatsen’ te maken. Zo heeft de stad Genk er bijvoorbeeld voor gekozen om zijn OverKophuis te koppelen aan het jeugdhuis en de jeugddienst. “We leggen geen vast stramien op voor een OverKophuis omdat we de lokale dynamiek volop willen laten spelen. Het kader is regelluw en onze subsidie is vooral bedoeld als bindmiddel om bestaande en nieuwe partners te stimuleren de handen in elkaar te slaan en de OverKophuizen te kleuren op maat van de jongeren in de buurt en in de regio.”

De eerste 5 OverKophuizen werden in 2016 opgericht naar aanleiding van Rode Neuzen, een jaarlijks initiatief van DPG Media dat mentale problemen bij jongeren bespreekbaar wil maken en laagdrempelige hulp wil aanbieden. De naam ‘OverKop’ werd door jongeren zelf bedacht en heeft niet alleen betrekking op het feit dat jongeren het leuk vinden om in het kader van spelletjes ‘overkop’ te gaan, maar verwijst ook naar ‘problemen in je kop’.

Nadat het Rode Neuzen Fonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting dat de OverKophuizen financierde met ingezamelde middelen uit de Rode Neuzen Dag acties, geeft Minister Beke OverKop nu een duurzame toekomst. Van een initiële bijdrage van 50.000 euro aan de 5 bestaande OverKophuizen in het kader van Rode Neuzen schakelt de Vlaamse regering nu een versnelling hoger, naar een subsidie van 100.000 euro per jaar, en dit voor een periode van 3 jaar, en dat aan maar liefst 16 OverKophuizen. Het bedrag van in totaal 4,8 miljoen euro wordt uitgetrokken in het kader van het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’, omdat economisch herstel enkel kan lukken indien er voldoende aandacht kan zijn voor het mentale welzijn.

De uitbouw van OverKop past ook in het Horizontaal Integratie en Gelijkekansen beleidsplan 2020-2024 en in het Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP) 2020-2024 van de Vlaamse regering.

Initiatiefnemers zullen een ondernemingsplan moeten indienen waarin ze hun plannen uit de doeken doen: onder meer de doelstellingen die ze willen bereiken in functie van de lokale behoeften, hoe de jongeren zelf willen participeren aan het beleid en de aanpak, welke de inbreng van de verschillende partners is, de bereikbaarheid van het OverKophuis en hoe ze eventueel antennes in de regio willen uitbouwen.

Het budget dat voor de OverKophuizen wordt vrijgemaakt, is in principe voorzien voor de lange termijn, maar wordt in een eerste fase voor 3 jaar toegekend. Na een positieve evaluatie kunnen de OverKophuizen rekenen op een recurrente subsidie vanaf 2024. Daarnaast krijgen OverKophuizen ook de mogelijkheid om infrastructuursubsidies aan te vragen bij het VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden).

Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid: ‘Het is ok om je even niet ok te voelen. In de eigen context is het voor jongeren en jongvolwassenen niet altijd evident om te spreken over het feit dat je te weinig zelfvertrouwen hebt om te durven solliciteren, of je worstelt met je geaardheid, of je anders reageert op bepaalde situaties dan je leeftijdsgenoten en je je daarover zorgen maakt, of je het gewoon even allemaal niet meer zo ziet zitten of … Een OverKophuis is een fijne plek, waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten en plezier kunnen maken, maar waar persoonlijke zorgen ook makkelijker bespreekbaar zijn. Zonder gedoe, gewoon op basis van de vraag: “Hoe gaat het met je?” of “Je zit precies ergens mee?” en “Kunnen we eens samen kijken of we er iets aan kunnen doen?”. Zo bouwen we met OverKop ook verder aan zorgzame buurten.”

Kris Vervaet, CEO van DPG Media: “Ik ben fier dat we met DPG Media niet alleen onze communicatieve kracht kunnen inzetten om te sensibiliseren en geld in te zamelen voor Rode Neuzen Dag, maar dat ons CSR-team er ook in slaagt om concrete impact te genereren. OverKop werd binnen ons huis bedacht, gepromoot en uitgebouwd tot het succes van vandaag.  Dat de Vlaamse regering nu zorgt voor een verderzettingop lange termijn is niet alleen een enorme waardering voor onze maatschappelijke projecten maar ook een mooi voorbeeld van een zeer succesvolle publiek-private samenwerking." 

Katrien Verhegge, administrateur-generaal van Opgroeien: “De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat de vijf OverKophuizen echt een verschil maakten voor jongeren. Ze mogen er gewoon zijn wie ze zijn, ook wanneer ze het even niet meer zo rooskleurig zien. Op dat moment is het ontzettend belangrijk dat we hen laten weten dat we er zijn voor hen. We zijn heel blij met dit initiatief van de minister en zetten vanuit Opgroeien vol overtuiging onze schouders om 16 straffe OverKophuizen in Vlaanderen uit te bouwen en onmisbaar te worden voor jongeren.”