Vandaag keurde de Vlaamse Regering de verdere uitrol van het Geïntegreerd breed Onthaal (GBO) in heel Vlaanderen goed. In 2020 werden al 27 samenwerkingsverbanden GBO ondersteund. Door de uitrol naar Vlaanderen zullen de lokale besturen een financiële impuls van 7,5 miljoen euro krijgen om lokaal samenwerkingsverbanden GBO te ondersteunen en te coördineren en zo een sterk sociaal beleid op lokaal niveau uit te bouwen. Doel is in Vlaanderen te komen tot een volledige gebiedsdekkend aanbod.

Vlaams minister voor Welzijn en Gezondheid, Wouter Beke: “Het is voor veel mensen niet eenvoudig om de weg naar de juiste hulp te vinden. Dankzij de uitrol van het Geïntegreerd Breed Onthaal kunnen mensen sneller en beter toegankelijke hulp vinden. Deze manier van samenwerken biedt oplossingen voor kwetsbare burgers die we op een betere manier kunnen bereiken en informeren.”

Samenwerkingsverband

De outreachende manier van werken is het essentiële kenmerk van de samenwerkingsverbanden GBO. Daarin bundelen OCMW’s, de centra algemeen welzijnswerk en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen hun krachten. Ze willen vooral de meest kwetsbaren (ouderen, zieken, personen met handicap, personen in armoede) snel de weg doen vinden naar verdere hulp. Ze helpen bovendien om de rechten van deze kwetsbaren te detecteren en te realiseren. Deze verdere uitrol in Vlaanderen maakt onderdeel uit van het Vlaamse Veerkrachtplan.

Uitrol in Vlaanderen

In totaal kunnen 58 samenwerkingsverbanden GBO heel Vlaanderen dekken. Na de oorspronkelijke 27 projecten, zullen bijkomend 31 samenwerkingsverbanden steun krijgen om de uitrol over heel Vlaanderen te realiseren. Dit gebeurt in verschillende fases.

In Brussel zal de Vlaamse Gemeenschapscommissie de regierol opnemen om ook samenwerkingsverbanden op te zetten, en meer specifiek in Jette, Koekelberg en Anderlecht. Hiervoor zal 337.500 euro uitgetrokken worden.

Bijkomend zal ook het ondersteuningsaanbod voor de lokale besturen verder worden uitgebreid. Dit zowel in individuele begeleiding op maat van de lokale besturen, als in vormingsmomenten voor de basismedewerkers. Er wordt daarvoor een budget voorzien van 640.291 euro. Er zal ook een online community worden geïnstalleerd om aan kruisbestuiving tussen de lokale besturen te doen. Hiervoor wordt 127.500 euro voorzien.

Met dit pakket aan maatregelen wordt het mogelijk om tegen 2025 de principes van de GBO-werking toe te passen over heel de Vlaamse gemeenschap.

Meer info

Carmen De Rudder – woordvoerder minister Beke – 0492 34 60 66