De Vlaamse Regering investeert in bijkomende middelen om verslavingsproblematieken aan te pakken. Door de coronacrisis zijn er signalen over toenemende verslavingsproblemen, al is het nog afwachten wat de effecten op langere termijn zullen zijn. Er wordt alvast een budget van meer dan 1 miljoen euro vrijgemaakt voor de versterking van de gespecialiseerde verslavingszorgcentra.

Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke: ‘Hulpverleners signaleren dat steeds meer mensen hulp zoeken voor een verslaving. Ook de Druglijn begint de impact te zien van de coronacrisis op beginnende en reeds bestaande verslavingsproblemen. Het duurt  helaas vaak lang voor mensen de stap zetten naar hulp. Met deze investering in de ambulante verslavingszorg werken we meer gebiedsdekkend in het zorgaanbod en verkleinen we voor mensen de stap naar hulp. Zo willen we ook vermijden dat problemen escaleren, en willen we mensen snel terug versterken in hun veerkracht en functioneren.’

Uitbreiding centra

De gespecialiseerde verslavingszorgcentra bieden zowel ambulante als residentiële begeleiding aan. Door de investering is er een uitbreiding van hun werking mogelijk om de verslavingsproblematiek in specifieke regio’s op een laagdrempelige manier aan te pakken. Er zullen 6 ambulante werkingen nieuw opgericht worden of versterkt worden. Het doel is een betere spreiding en toegankelijkheid van de gespecialiseerde verslavingszorg voor alle Vlamingen.

Er is daarom specifiek gekozen voor 6 regio’s waar er vandaag nog geen of een slechts een beperkt aanbod beschikbaar is. Het gaat concreet om:

  • een nieuwe ambulante werking in het Waasland van het MSOC Gent
  • een nieuwe ambulante werking in Oost – Meetjesland van De Sleutel
  • een nieuwe ambulante werking in Dendermonde van De Kiem
  • een nieuwe ambulante werking in Dilbeek van De Spiegel
  • de versterking van de bestaande antennewerking van MSOC Limburg
  • de versterking van de bestaande antennewerking van MSOC Limburg in de regio Kempen.

 Vaak kennen de zorggebruikers een problematiek op meerdere vlakken (medisch, psychologisch en sociaal) en is een multidisciplinaire behandeling nodig. De voorzieningen zullen zich dan ook engageren om met andere betrokken actoren (CGG, justitie, welzijnswerk, werkgelegenheid, …) samen te werken.

Door de uitbreiding kan de rol van de ambulante gezondheidszorg inzake detectie, diagnose, vroegtijdige interventie en zorg voor mensen met verslavingsproblemen worden versterkt. Dit past volledig in de visie van het Vlaamse beleid om gericht in te zetten op het zorgaanbod in de nabije leefomgeving van de burger, waarbij men actief kan werken aan het herstelproces van de cliënt in zijn eigen, vertrouwde omgeving.

Dit is, na de versterking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, een tweede belangrijke versterking van de ambulante geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen. De Vlaamse overheid neemt zijn verantwoordelijkheid op om voor mensen met dergelijke ernstige psychische en/of verslavingsproblemen de nodige zorg te voorzien..

Dirk Vandevelde, Voorzitter Vlaamse vereniging behandelingscentra verslaafdenzorg: “Met deze extra middelen kunnen we er voor zorgen dat meer mensen met een verslavingsprobleem snel  gepaste hulp kunnen krijgen. We zetten de bijkomende middelen daar in waar er nog geen of te beperkte ambulante zorg beschikbaar was. De extra middelen zijn daarom bijzonder welkom! Het centrum in Dendermonde is deze week opgestart. De rest volgt binnenkort.”