Via een Besluit van Vlaamse regering heeft Vlaams minister van Gezin Wouter Beke beslist dat er een kwaliteitslabel toegekend kan worden aan organisatoren van buitenschoolse kleuteropvang. Ook zullen de lokale besturen de regie opnemen voor de organisatie van deze opvang. Wouter Beke, Vlaams minister van Gezin: Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in de uitvoering van het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten. Doel is om kinderen ontplooiingskansen en speelmogelijkheden aan te bieden, ouders werk of opleiding met gezin te laten combineren en gelijke kansen te bevorderen’. 

Opgroeien zal een kwaliteitslabel toekennen aan organisatoren van kleuteropvang die dat wensen. Kleuters hebben anders dan kinderen in de lagere school of in het secundair onderwijs behoefte aan een ‘veilig nest’. Daarom vindt de Vlaamse overheid het belangrijk om te voorzien in voldoende kwaliteitsvol aanbod. De voorwaarden om het kwaliteitslabel te bekomen worden opgehangen aan het Europees kwaliteitsraamwerk voor opvang en onderwijs voor jonge kinderen (0 tot 6 jaar). Meer bepaald gaat het daarbij om voorwaarden op het vlak van (1) het vermogen van de organisator om beleid te voeren, (2) de toegankelijkheid van het aanbod, (3) de competenties van medewerkers, (4) het pedagogisch beleid en (5) monitoring en evaluatie. 

Naast het kwaliteitslabel heeft de Vlaamse regering ook beslist dat lokale besturen de regie zullen opnemen voor de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen de buitenschoolse activiteiten. Zij krijgen meer slagkracht om hun regierol op te nemen en worden verantwoordelijk voor de besteding en de verdeling van de beschikbare financiële, personele, logistieke en infrastructurele middelen. Lokale besturen zullen daar, op termijn, ook een subsidie voor krijgen van de Vlaamse overheid. Een deel van die subsidie moet bij voorrang worden ingezet voor kleuteropvang met een kwaliteitslabel. 

Via dit kwaliteitslabel en de versterking van de regierol van de lokale besturen, levert de Vlaamse Regering niet alleen een belangrijke bijdrage aan de balans werk/gezin voor gezinnen met (jonge) kinderen. Ook krijgen jonge kinderen gevarieerde ontplooiings- en speelkansen buiten de school(m)uren.  

‘We voeren het decreet buitenschoolse opvang uit met een sterke regierol voor de lokale besturen. Het belang van een sterk uitgebouwde buitenschoolse opvang en activiteiten is niet te onderschatten: kinderen leren van en met elkaar. Spel is voor de brede ontwikkeling van jonge kinderen onmisbaar. Kleuteropvang kan ook kansen bieden om Nederlands te oefenen via spel en interactie met elkaar en met begeleiders en zo bijdragen een gelijke (onderwijs)kansen,’ besluit Wouter Beke. 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.