De allereerste aanbeveling van de coronacommissie bestond uit de noodzaak van het voorzien van voldoende strategische reserves van persoonlijk en beschermingsmateriaal. Minister-President Jan Jambon en minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke verlengen via een investering van bijna 6 miljoen euro dan ook de aankoop en leveringen van beschermingsmateriaal aan de voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Sinds maart 2020 bestaat er een systeem van “push-leveringen”, wat betekent dat de periodieke leveringen van mondmaskers en handalcoholgel aan de voorzieningen automatisch gebeurt en er geen aanvraag nodig is. Ander beschermingsmateriaal kan in geval van uitbraken aangevraagd worden via het Agentschap Zorg & Gezondheid. Dit systeem functioneert uitstekend.

Daarnaast wordt er ook een noodstock aangehouden die moet toelaten om een periode van minstens 3 maand te overbruggen, wat ook een expliciete vraag was van de coronacommissie. De keuze voor een periode van 3 maand hangt samen met de afspraak die hieromtrent op 28 mei 2020 binnen de Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid werd gemaakt. Hierbij hanteren we het principe van een rollende noodstock: er gebeurt een permanente vernieuwing door de bestaande stock voor leveringen Persoonlijk Beschermingsmateriaal (PBM) in te zetten zodat vermeden wordt dat producten vervallen.

De Vlaamse Taskforce PBM heeft de noodzaak om beschermingsmateriaal te leveren opnieuw geëvalueerd. Aangezien het gebruik van extra beschermingsmaterialen in het kader van de COVID-19 epidemie binnen alle voorzieningen nog steeds noodzakelijk is, was de Taskforce PBM van oordeel dat een verdere verlenging noodzakelijk is. De nieuwe verlenging betekent dat de leveringen verdergezet worden tot eind juni 2021. Deze laatste leveringen moeten ook toelaten dat de zomerperiode vlot overbrugd kan worden. De zomerperiode is voor de voorzieningen geen evidente periode om een nieuwe werking op te zetten. 

Minister-President Jan Jambon: ‘Tegen uiterlijk eind juni zal een nieuwe evaluatie gebeuren en voorgelegd worden aan de Regering. Op dat moment zal er ook meer zicht zijn op de impact van de vaccinatiestrategie. Die vaccinaties kunnen ook de noodzaak om extra beschermingsmateriaal te voorzien verminderen. Dit element zal onderdeel zijn van de evaluatie op dat moment.’

Concreet gaat Vlaanderen over tot de volgende aankopen:

  • 863.850 chirurgische maskers type II R
  • 000 chirurgische maskers type II
  • 676.250 FFP2-maskers
  • 900 wegwerpschorten
  • 000 coveralls
  • 000 wegwerpmutsen
  • 261.350 handschoenen
  • 228 faceshields
  • 000 handalcoholgels

De totale voorraden zijn een pak groter, maar om de nodige stocks te hebben, heeft Vlaanderen dus beslist om bijkomende aankopen te doen. In totaal koopt de Vlaamse Regering opnieuw voor bijna 6 miljoen euro persoonlijke beschermingsmaterialen aan.

Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke: ‘De pandemie is nog niet voorbij. De vaccinaties worden volop uitgerold, maar we kunnen maar vaccineren op het tempo van de leveringen. Dat betekent dat we voorzienig moeten blijven zijn en ervoor moeten zorgen dat onze gezondheidsvoorzieningen de nodige persoonlijke beschermingsmaterialen bezitten.’