De Vlaamse Regering zet in op de aanpak van dak- en thuisloosheid en investeert meer dan 1,57 miljoen euro voor 2021 en 2022 in Housing First. Dat maakt minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke vandaag bekend naar aanleiding van de Werelddag van het verzet tegen Armoede 

Huisvesting vormt een belangrijk onderdeel om andere zaken die gerelateerd zijn aan armoede op te lossen, waaronder sociale problemen en problemen met gezondheid en werkgelegenheid. Met Housing First kunnen we mensen met chronische dak– en thuisloosheid een stabiele huisvesting met een huurbescherming aanbieden als een eerste stap om situaties van thuisloosheid op te lossen.  

Bevoegd minister Wouter Beke: Mensen die dak- of thuisloos zijn en bovendien kampen met een verslaving of gezondheidsproblemen hebben het moeilijk om huisvesting te vinden. Met Housing first kunnen we hen begeleiden naar een woonst en van daaruit verdere stappen zetten. Housing First start bij een duurzame woonoplossing in plaats van die te zien als een eindpunt. Deze methode wordt toegepast voor de groep dak- en thuislozen die meer dan twee jaar dak- en thuisloos zijn en bovendien psychisch kwetsbaar zijn of een ernstige vorm van verslaving hebben. Deze manier van werken levert betere resultaten op voor de mensen zelf en voor de samenleving.’ 

 Voor 2021 en 2022 betekent dit een investering van meer dan 1,5 miljoen euro verspreid over Vlaanderen en Brussel via de CAW, waarmee tussen de 150 en 200 mensen begeleid kunnen wordenVoor Housing First-werkingen zijn dedicated teams aan de slag die multidisciplinair zijn samengesteld en waarin medewerkers vanuit verschillende organisaties de krachten bundelen. Op die manier wordt de expertise rond psychische ziektebeelden en verslaving bij sociaal werkers versterkt.  

 We willen samen met lokale besturen en de woonactoren op zoek gaan naar concrete engagementen om deze extra Housing First trajecten in te vullen en samen de strijd aan te gaan tegen dak- en thuisloosheid. 

 Wouter Beke: “Daarnaast investeren op het terrein ook lokale besturen in de uitrol van Housing First, als een van de instrumenten in de aanpak van dak- en thuisloosheid. Ik zal dan ook met mijn collega-ministers bevoegd voor lokale besturen en wonen in dialoog gaan om acties af te stemmen.”