In mei dit jaar werd een principiële goedkeuring gegeven tot het opstarten en coördineren via het steunpunt WVG (Welzijn Volksgezondheid en Gezin) van beleidsgericht onderzoek over de Corona crisis. Het doel van het onderzoek is het uitvoeren een impactanalyse van de covid-19-crisis op zorg en welzijn in Limburg: wat er goed liep, waar er problemen zijn, welke nieuwe vormen van samenwerking duurzaam verankerd dienen te worden en welke aanbevelingen er geformuleerd kunnen worden. Dit onderzoek, dat uitgevoerd wordt door de Universiteit Hasselt en gefinancierd wordt door de Vlaamse Regering, zal vanaf november starten. Vlaams minister Wouter Beke: ‘Onze provincie werd hard getroffen door deze pandemie. Via dit onderzoek zullen we lessen kunnen trekken voor de toekomst en niet alleen voor Limburg maar voor de hele organisatie van onze ouderenzorg. Limburg kan op deze manier een proeftuin zijn voor Vlaanderen.’

De impact van de coronacrisis laat zich niet alleen voelen op de organisatie van de zorg in onze ziekenhuizen, maar ook op de gezondheidszorg op lange termijn door uitgestelde behandelingen, laattijdige diagnoses van belangrijke ziekten en de impact op het psychosociaal welzijn van velen. De pandemie was bovendien een stresstest voor het gezondheidszorgsysteem, en structuur en capaciteit werden flink op de proef gesteld door onder andere de nood aan bijkomende bed- capaciteit voor intensieve zorgen en tekorten aan bepaalde apparatuur en beschermingsmiddelen. Diverse actoren binnen het gezondheidszorgsysteem (zowel instellingen als zorgverleners) kregen een nieuwe (taak)invulling en er ontstonden nieuwe samenwerkingsverbanden. Hierdoor trad het belang van een goede invulling van bestaande samenwerkingsverbanden naar de voorgrond. Daarnaast was de impact op zorgverstrekkers in termen van fysieke en emotionele werkbelasting groot.

Het is dan ook niet onlogisch dat de academische wereld zich vragen stelt over de zorgarchitectuur van residentiële ouderenzorg: hoe zijn residentiële voorzieningen voor ouderenzorg ingebed ten aanzien van andere zorgactoren en welke samenwerking werd hierdoor uitgebouwd; zowel onderling, met de ziekenhuizen, met de eerstelijnszones, de huisartsen, de zorgzame buurt, … met andere woorden: hoe is de samenwerking rond de oudere mens met specifieke zorgnoden in de residentiële context concreet georganiseerd, hoe verloopt ze in de praktijk zowel op formele als informele basis, wat betekende dit ten aanzien van de COVID-19-pandemie en welke aanbevelingen kunnen daaruit afgeleid worden?

Om deze vragen te beantwoorden, heeft de Universiteit Hasselt een onderzoeksproject uitgetekend dat deze maand is van start gegaan. De Vlaamse regering voorziet hiervoor een financieringsbedrag van 103.000 euro. Dit onderzoek moet afgerond zijn in juni volgend jaar, met als doelstelling om inzicht te verkrijgen omtrent de diverse vormen van samenwerking tussen de zorgactoren, gericht op de geriatrische patiënt.

Vlaams minister Wouter Beke: ‘De COVID-19-pandemie trof de ouderen in de residentiële voorzieningen hard en genadeloos, ondanks de grote inzet van velen op het terrein. Meten is weten. Hoe moet de zorgarchitectuur van de toekomst eruit zien? Welke formele en informele netwerken inzake residentiële ouderenzorg dragen bij tot een betere zorgstrekking? Dat zijn relevante vragen. Met de uiteindelijke aanbevelingen van de Universiteit Hasselt kan de politiek vervolgens weer aan de slag.’

Piet Stinissen, decaan van de faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen: ‘Dit is een belangrijke studie die aansluit bij onze expertise in het domein van patiëntveiligheid en Healthcare engineering onder leiding van onze professoren Jochen Bergs, Johan Hellings en Ward Schrooten. Eerder deze zomer publiceerden we al het boek “Corona in Limburg: ervaringen uit het werkveld” waarin we aan de hand van vele interviews met zorgactoren een beeld schetsen over de corona-aanpak in onze provincie *. In dit nieuwe project bundelen we de krachten met zorgonderzoekers van de hogescholen PXL en UCLL. Het is onze ambitie om via dit onderzoek bij te dragen aan de versterking van de Vlaamse ouderenzorg.’

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.