De diensten voor oppashulp en de diensten voor gastopvang zijn door de COVID-19-pandemie in een moeilijke situatie beland, met een grote financiële impact. Door de hoge uitval van vrijwilligers en de grote daling van het aantal hulpvragen van gebruikers verliezen die diensten een belangrijk deel van hun subsidies voor 2020. Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke: ‘Deze diensten draaien voornamelijk op vrijwilligers en zijn van onschatbare waarde. Ze laten bijvoorbeeld toe dat veel zorgbehoevenden nog thuis kunnen wonen. We nemen dan ook enkele maatregelen die het verlies aan subsidies compenseren.’

Een dienst voor oppashulp organiseert oppashulp met vrijwilligers en verenigingswerkers overdag of ‘s nachts. Die vrijwilligers en verenigingswerkers bieden aan huis toezicht op een zorgbehoevende, bij afwezigheid of ter ondersteuning van de mantelzorger. Bij de diensten voor gastopvang vangt een gastgezin een zorgbehoevende op bepaalde dagen overdag, ‘s nachts of gedurende een aantal dagen op in de eigen woning van het gezin. Die gastgezinnen zijn vrijwilligers.

De diensten voor oppashulp en gastopvang zullen dit jaar altijd recht hebben op de basissubsidie. Zo moeten de diensten voor oppashulp in 2020 niet voldoen aan de erkenningsnorm, die bepaalt dat zij jaarlijks minstens 5000 uur oppashulp moeten realiseren in de regio waarvoor zij erkend zijn. Voor gastopvang bedraagt de erkenningsnorm 3000 uur. Door de COVID-19-pandemie zullen niet alle diensten erin slagen om dit jaar deze minima te halen, waardoor zij hun erkenning dreigen te verliezen. Omwille van de COVID-19-pandemie wordt eenmalig een uitzondering toegestaan op deze erkenningsnormen.

De uitbetaling van alle compensaties die geregeld worden, zullen gebeuren binnen de beschikbare begrotingskredieten. Er wordt dus geen extra budget voorzien.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.