De Vlaamse Regering heeft de begrotingsdiscussie tot een goed einde gebracht. Minister Beke had in deze oefening een dubbele opdracht: de belangrijke investeringen in zorg en welzijn in deze legislatuur verder garanderen en niet besparen op zorg. Die opdracht is gelukt.  Tussen 2019 en 2022  stegen de uitgaven van zorg en welzijn met ruim 1,5 miljard euro (van 12,6 miljard naar 14,1 miljard euro).  Hier komt de komende twee jaar nog 760 miljoen euro bij, loonindexeringen niet meegerekend. Deze investeringen gaan naar het uitbreidingsbeleid (375 miljoen) en de andere afgesproken groeipaden (385 miljoen).

Investeringen deze legislatuur

De Vlaamse Regering heeft beslist om de grote investeringen in de beleidsdomeinen Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding onverminderd voort te zetten.

De Vlaamse Regering maakte eerder al 577 miljoen euro vrij voor een sociaal akkoord (VIA 6) in de Vlaamse zorg- en welzijnssector. In totaal gaat het om 412 miljoen euro aan koopkrachtverhogingen en voor meer man- en vrouwkracht: 165 miljoen euro. Dit sociaal akkoord vertaalde het applaus naar boter bij de vis voor de zorgsector en betekende een turbo-injectie op tewerkstelling. Van de 14.000 VTE’s die er deze legislatuur zouden bijkomen, komen er maar liefst minstens 3.700 uit dit sociaal akkoord. De meeste jobs worden gecreëerd in de private sector, zijnde 2.862 VTE’s.

Minister Beke lanceerde ook het Zorginvesteringsplan voor Personen met een Handicap. Via een investering van 1,6 miljard euro, wat neerkomt op een verdubbeling van de inspanningen in vergelijking met de vorige legislatuur, zullen personen met een handicap met de meest acute zorgnoden een persoonsvolgend budget krijgen deze legislatuur. Aan deze beslissing wordt in deze begroting – zie verder – verder uitvoering gegeven.

In de kinderopvang komt er maar liefst 120 miljoen euro bij deze legislatuur, een stijging van 17% ten opzichte van 2019. Deze investering ent zich op kwaliteit (meer aanwervingen en opleidingen) en meer plaatsen (7.000 deze legislatuur).

Alles tezamen zullen onze budgetten met 760 miljoen stijgen de komende drie jaar, indexeringen niet meegerekend.

Begroting 2022: kredieten op Welzijn stijgen met 205 miljoen euro

In totaal stijgt het uitbreidingsbeleid van Welzijn en Volksgezondheid volgend jaar met 205 miljoen euro in vergelijking met dit jaar. De belangrijkste elementen hierin zijn:

  • In het kader van de uitvoering van het sociaal akkoord wordt er in de begroting van 2022 15 miljoen euro geïnvesteerd in de residentiële ouderenzorg en 11,5 miljoen euro in de gezinszorg;
  • In het kader van de uitvoering van het Zorginvesteringsplan voorzien we 60 miljoen euro extra structurele middelen voor personen met een handicap;
  • We investeren 10 miljoen euro in de uitbreiding van jeugdhulp en 8 miljoen euro extra voor pleegzorg;
  • We investeren 10 miljoen euro in kinderopvang, die volledig wordt ingezet in het kader van extra plaatsen, met een accent op flexibele kinderopvang;
  • Het Groeipakket stijgt volgend jaar met 74 miljoen euro.

De regering moet op zoek naar 900 miljoen om het tekort te halveren.  Meer dan 800 miljoen van dit tekort komt van de sociaal akkoorden die gesloten zijn in de zorg (VIA 6) en onderwijs. 

In het kader van de Vlaamse begrotingsbesprekingen zullen de basisbedragen van het Groeipakket geactualiseerd worden. In september 2019, 2020 en 2021 werden de basisbedragen al geïndexeerd met 2%. Voor 2022 en 2023 zullen de basisbedragen nog met 1% geïndexeerd worden. Deze legislatuur zullen de basisbedragen van het groeipakket met andere woorden met 8% stijgen. Ook in 2024 zal het basisbedrag met 1% geïndexeerd worden.

De sociale en andere toeslagen in het Groeipakket voor kwetsbare gezinnen  stijgen met 2% per jaar. Dat komt neer op maar liefst 10% deze legislatuur! Zo zullen de toeslagen sneller stijgen dan de levensduurte en zo voor deze gezinnen een belangrijke bron van inkomen betekenen.

In globo blijven investeringen in het groeipakket onverminderd aan de orde. Het groeipakket stijgt volgend jaar met 74 miljoen euro, en zowel in 2023 als in 2024 met eveneens meer dan 58 miljoen euro. Alles tezamen betekent dit een groei van maar liefst 190 miljoen euro. In totaal stijgt het budget in het Groeipakket van 3,8 miljard euro in 2019 naar 4,3 miljard in 2024.

Daarnaast leveren enkele punctuele ingrepen gespreid over de komende jaren 34 miljoen op.

Vlaams minister Beke: ‘Je moet daar niet flauw over doen: in een begrotingsdiscussie gaat het hard tegen onzacht. Iedereen vecht voor zijn winkel, zoals het hoort. Door onze investeringen te garanderen, komen we onze investeringsbeloftes na, creëren we onder andere de broodnodige tewerkstelling in de Vlaamse zorg- en welzijnssectoren, bieden we perspectief aan die mensen met de meest acute zorgnoden en zorgen we voor extra plaatsen in de kinderopvang.’