Verklaring van de koninklijk onderhandelaar

12-05-2011

 "Zien wat juist is
en het niet doen,
is een gebrek aan moed"


Op woensdag 2 maart 2011 heb ik een onderhandelingsopdracht aanvaard om een akkoord over de staatshervorming voor te bereiden. Het doel was: opnieuw reële kansen creëren voor een communautair akkoord, opnieuw hoop op succes brengen in een Wetstraat die al te lang door fatalisme wordt verlamd.

Gedurende twee maanden heb ik alle initiatieven genomen in bevoorrechte samenspraak met de voorzitters van N-VA en PS, Bart De Wever en Elio Di Rupo.

We hebben gewerkt aan een kader dat  opnieuw kansen moet bieden aan de onderhandelingen. BHV, arbeidsmarkt, gezondheidszorg en financieringswet: de bouwstenen liggen er. Wie vandaag een staatshervorming wil, vindt in dit onderhandelingskader een sterke basis om te slagen.

Een volgende stap in de staatshervorming  is echt mogelijk.

Ik heb mijn eindverslag aan de Koning voorgelegd en hem gevraagd van mijn opdracht te worden ontheven. De Koning houdt zijn beslissing in beraad gedurende de periode van zijn raadplegingen.

Ik zal tijdens deze raadplegingen geen verdere verklaringen afleggen.

Hierdoor heb ik de volgende dagen opnieuw meer tijd voor mijn vrouw en mijn kinderen, die de voorbije 2 maanden al te veel geduld moesten hebben.

Ik wil er nog op wijzen dat we nog tien weken hebben voor de parlementaire zomervakantie begint.  Tien weken om te investeren in een communautair akkoord en in de vorming van een nieuwe regering. 

We zijn verplicht deze kans te benutten.  Of zoals Confucius ooit heeft gezegd: zien wat juist is en het niet doen, is een gebrek aan moed.

Wouter Beke
Algemeen CD&V Voorzitter