Tot 13.000 euro subsidies voor aanpak leegstand en renovatie handelscentrum in Leopoldsburg

04-01-2012
‘Leopoldsburg kent hoogste leegstand’ titelde een krant begin dit jaar. 14 % van de winkelpanden stond leeg. In Limburg is dit gemiddeld 8 %. ‘ We mogen niet bij de pakken blijven zitten maar moeten een stimulerend beleid voeren’ vindt Wouter Beke, schepen van financiën en ruimtelijke ordening. Daarom heeft hij op de gemeenteraad een reglement voor gevelrenovatie en de renovatie van leegstaande handelspanden laten goedkeuren. 10.000 euro subsidies voor renovatie We willen verder inzetten op de vernieuwing van ons handelscentrum. De handelszaken in Leopoldsburg zijn immers vaak verouderd en er is de voorbije jaren te weinig in geïnvesteerd. Daarom hebben we samen met Europa (via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) een project uitgebouwd om de kwaliteit van de handelszaken te vergroten. Samen met het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (die 72.000 euro inbrengt), de Vlaamse Gemeenschap (met een inbreng van 96.000 euro) en de provincie Limburg (met een inbreng van 36.000 euro) trekt de gemeente Leopoldsburg 36.000 euro uit voor gevelrenovatie en de renovatie van leegstaande handelspanden. Samen dus goed voor 240.000 euro subsidies. Wie een handelspand wil renoveren en op die manier dus niet alleen de aantrekkelijkheid van de winkel maar ook van het straatbeeld en de handelskern van onze gemeente wil verhogen, kan een subsidie krijgen. Het moet gaan om handelspanden gelegen in Leopoldsburg op de Nicolaylaan, de Koningsstraat, de Maarschalk Fochstraat, de Cauwenbergstraat, de Jacoletstraat, het Koning Albert I plein, de Kolonel van Heesbekestraat, het Bevrijdingsplein, de Hospitaalstraat, de Generaal Lemanstraat, de Stationsstraat of de Leonardstraat of in Heppen op de Beringsesteenweg, de Dorpsstraat, de Markt of de Oudstrijdersstraat. De renovatie kan tot 10.000 euro subsidies bekomen voor gevelrenovatie of de renovatie van leegstaande panden en dit voor facturen betaald vóór 31 december 2013. Informatie kan bekomen worden via www.leopoldsurg.be of bij de betrokken ambtenaar Paul Vanzeir of via info@wouterbeke.be Daarnaast ook 3.500 euro subsidies voor verbouwing van leegstaande panden in kader van project wonen boven winkels Deze subsidie komt naast andere initiatieven. Zo hebben we een beleid waarbij we leegstand bestraffen met een belasting op leegstand. Maar we moeten ook stimuleren. Wie in het centrum van Leopoldsburg woont (Koningsstraat, Jacoletstraat, Stationsstraat, Maarschalk Fochstraat, Nicolaylaan – tussen Koningsstraat en Stationsstraat – Koningin Astridplein, Bevrijdingsplein, Generaal Lemanstraat en Kolonel Van Heesbekestraat) kan daarnaast nog drie soorten subsidies krijgen. Wie investeert in 1. een aparte toegang, 2. het bewoonbaar maken van de bovenverdieping 3. gevelrenovatie kan per investering 1.500 euro ontvangen. Wie de drie investeringen samen doet kan maximaal 3.500 euro subsidies ontvangen. Het moet wel gaan om verbouwingen (dus geen nieuwbouw) en om het verbouwen van panden waar voorheen geen aparte toegang tot het eerste verdiep aanwezig was. De subsidies voor gevelrenovatie en renovatie van leegstaande panden (maximum 10.000 euro) en voor verbouwing leegstaande panden in kader van wonen boven winkels (maximum 3.500 euro) kunnen gecombineerd worden tot maximaal 13.000 euro. Meer info: Wouter Beke, schepen van Financiën, Ruimtelijke Ordening en Huisvesting (info@wouterbeke.be)