Sterk financieel bestuur in moeilijke tijden.

05-07-2012

1 miljoen euro overschot in 2011, 5,2 miljoen aan gecumuleerde overschotten (tussen 2007 en 2011), een zuinig bestuur en beperkte investeringen.

1 miljoen euro overschot in 2011

De gemeenteraad heeft de rekening 2011 goedgekeurd: de ontvangsten bedroegen 14.070.848 euro en de uitgaven 13.019.190 euro. Samen met een overblijvend negatief saldo van de voorbije jaren betekent dit een overschot van 1.000.027 euro op de rekening 2011.
Bij de begrotingsopmaak in 2011 ging het bestuur nog uit van 13,87 miljoen aan uitgaven en 13,63 miljoen aan inkomsten. Maar in plaats van uit te komen op een exploitatietekort van 240.000 euro is er dus een overschot geboekt.
De ontvangsten vielen 443.000 euro beter mee dan verwacht maar vooral de uitgaven zijn met 856.000 euro minder gestegen dan aanvankelijk begroot. Vooral de werkingskosten als de energiekosten zijn binnen de perken gehouden.

In de buitengewone dienst zijn er voor 2,4 miljoen euro aan investeringen uitgevoerd waarvan de heraanleg Brugstraat-Tunnelstraat voor 600 000 euro, de renovatie van het buurthuis voor 185.000 en van het cultureel centrum voor 382.000 euro, zonnepanelen voor 145.000 euro en brandweermateriaal voor 273.000 euro (alle tereinwagen, ziekenwagen, …) de belangrijkste zijn.

5,2 miljoen gecumuleerde overschotten tijdens deze bestuursperiode

Bij het begin van de bestuursperiode werd gevreesd voor een gecumuleerd negatief resultaat van 1.081.698 euro. Door verschillende maatregelen en zonder belastingsverhogingen (met eeen verlaging van de algemene dienstenbelasting is er zelfs een belastingsverlaging geweest) is dit omgebogen tot een positief resultaat van 5.269.383 euro. De globale financiële toestand van de partij is in vergelijking met het begin van deze bestuursperiode met ruim 5,6 miljoen verbeterd.

Leopoldsburg scoort sterk op financieel vlak met goedkope dienstverlening

Vorige week maakte Belfius (het vroegere Dexia) een vergelijkende studie van de financiële toestand van de lokale besturen bekend.

De schuld per inwoner bedraagt 142 euro in Limburg en het nationale gemiddelde is zelfs 156 euro, in Leopoldsburg is dit slechts 62 euro per inwoner. De schulduitgaven zijn met 3,16 % ook minder sterk gestegen dan deze in Limburg (3,8%).

In Leopoldsburg betaalt de burger gemiddeld 513 euro aan belastingen (per inwoner), in Limburg is dit gemiddelde 569 euro (of 56 euro meer) en het nationale gemiddelde is zelfs 664 euro.

Het Limburgse gemiddelde was 1.139 euro per inwoner op het vlak van de lokale uitgaven, in Leopoldsburg is dit 865 euro of 274 euro per inwoner minder. Meer specifiek oa:
•    Op het vlak van het personeel zijn de gemiddelde uitgaven in Leopoldsburg tijdens de huidige bestuursperiode (met 3,5 %) minder sterk gestegen dan het gemiddelde in Vlaanderen (3,8%).
•    De politie kost 55 euro per inwoner, het gemiddelde in ons land is 118 euro.
•    Het OCMW kost 106 euro per inwoner, het gemiddelde in ons land is 123 euro.
•    In Leopoldsburg investeerden we 127 euro per inwoner, het gemiddelde in Vlaanderen is 252 euro per inwoner.
 
Deze cijfers bevestigen dat de voorbije jaren zorgzaam omgesprongen werd met de financiële middelen en dit met een lage schuldgraad, een lage graad van overheidsuitgaven en eerder bescheiden overheidsinkomsten. De financiële positie is van de gemeente is bovendien in vergelijking met het begin van deze bestuursperiode aanzienlijk verbeterd.

Beperkte budgetwijziging

Op de gemeenteraad is ook een begrotingswijziging goedgekeurd. Hierin zijn extra budgetten opgenomen voor de afwerking van de renovatiewerken van het buurthuis (37.300 euro) en het cultureel centrum (33.800), het afsluiten van de voetgangerstunnel (20.000 euro) & aanpassingswerken voor de verluchtingsinstallatie van het zwembad (75.000 euro).

 

Wouter Beke

1e schepen, schepen van financiën