De woonzorgcentra stonden in de vuurline tijdens de coronacrisis. Die stresstest toonde aan dat er meer nodig was om klaar te zijn voor de toekomst. Om een tweede coronagolf aan te kunnen, en om de meest kwetsbaren beter te ondersteunen wanneer zij niet meer thuis kunnen blijven. Vlaams minister Wouter Beke nam en neemt daarom een indrukwekkende lijst aan initiatieven.

Voorzorgen nemen

Waar de rode draad bij de voorbije piek het gebrek aan beschermingsmateriaal was, zijn nu zowel de Vlaamse overheid als de voorzieningen globaal goed bevoorraad. De totale hoeveelheden volstaan om zo’n 2 tot 3 maanden te overbruggen, en leveringen blijven doorgaan om de eigen Vlaamse strategische stock uit te bouwen. Op de laatste taskforce zorgvoorzieningen bevestigden de sectorvertegenwoordigers dat er voldoende materiaal beschikbaar is.

Procedures m.b.t. het testen van bewoners en personeel voor de voorzieningen en in de thuiszorg werden geactualiseerd. Er is voldoende testcapaciteit beschikbaar, ook met dank aan de federale overheid.

In het najaar kunnen griep en andere infecties samenvallen met de corona-pandemie. Daarom wordt de vaccinatiestrategie aangepast. Griepvaccinatie is standaard al jaren voorzien voor bewoners van woonzorgcentra. Daarnaast voorzien we dit najaar ook voor alle bewoners in woonzorgcentra een gratis pneumokokkenvaccin.

Samenwerken

 Alle woonzorgcentra moeten een samenwerking hebben met een ziekenhuis, waarbij de inzet van diensten geriatrie, hygiënisten, klinische apothekers, klinische psychologen mogelijk wordt.

De Coördinerend en Raadgevend Arts (CRA) heeft een cruciale rol gespeeld in veel woonzorgcentra bij het beheersen van de crisis. Tot voor kort kregen woonzorgcentra enkel voor een woongelegenheid met bijkomende RVT-erkenning een dagbedrag om de CRA te vergoeden Dit betekent dat voor de 33.902 bewoners die opgenomen zijn in een woongelegenheid zonder bijkomende erkenning de CRA niet vergoed wordt. Hoewel in de praktijk het medisch beleid dat de CRA uitstippelt uiteraard van toepassing is voor het hele woonzorgcentrum. Daarom is vanaf 1 juli 2020 deze financiering uitgebreid naar alle bewoners. Zodoende zal ieder woonzorgcentrum een CRA hebben die meer tijd kan investeren in de bewoners van het woonzorgcentrum. De CRA is logischerwijze een zeer belangrijk aanspreekpunt tussen woonzorgcentrum en ziekenhuis.

De zorginspectie wordt versterkt zodat we met meer mankracht op het terrein voorzieningen kunnen begeleiden bij de juiste implementatie van een goed infectiebeleid, en indien nodig ook optreden. 

De taskforce zorgvoorzieningen o.l.v. Karine Moykens heeft ook voortreffelijk werk geleverd en blijft bestaan. Vanaf nu participeren ook de vertegenwoordigers van de bewoners en de vakbonden.  De taskforce blijft alert en komt samen wanneer nodig, zoals bijvoorbeeld vorige vrijdag n.a.v. de toename van het aantal positieve besmettingen.

Daarnaast blijven de woonzorgcentra gecompenseerd voor de lagere bezetting sinds 13 maart. Zodoende kunnen woonzorgcentra enkele kamers leeg laten staan, zodat zij meteen bewoners kunnen isoleren bij een positieve test en indien nodig tot cohortering kunnen overgaan. Deze leegstandsvergoeding biedt ademruimte aan de woonzorgcentra, gezien hun personeel vergoed blijft, ook al zijn er minder bewoners aanwezig.

Steun voor personeel

Last but not least, komt er meer waardering voor het personeel, op vlak van loon- en arbeidsvoorwaarden én werkdruk.

 Samen met de Vlaamse Regering engageert minister Beke zich om voor het zorgpersoneel in de woonzorgcentra een gelijkwaardige inspanning te doen zoals de federale overheid doet voor het zorgpersoneel in de ziekenhuizen

 Daarnaast zal minister Beke aan de Vlaamse Regering voorstellen om meer handen aan het bed te krijgen en vanaf volgend jaar budget voor zo’n 2000 extra personeelsleden voorzien.

 Ook mentaal en emotioneel is er nood aan ondersteuning. Er is nood aan rust en die is er niet altijd. Via de mobiele teams van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg kan het personeel hulp krijgen in de verwerking van hetgeen ze hebben doorstaan.

 Wanneer personeel uitvalt kunnen woonzorgcentra blijvend een beroep doen op de diensten thuisverpleging, de gezinszorg en de ziekenhuizen om vervanging te krijgen. De kaders die hiervoor gecreëerd werden blijven gelden. Ook de inzet van tijdelijke crisismanagers blijft mogelijk en het platform Help de Helpers blijft bestaan.

 De zorgmedewerkers en het logistiek personeel in woonzorgcentra hebben sinds de corona-uitbraak in ons land zware inspanningen geleverd. De Vlaamse Regering wenst dat ze kunnen uitrusten tijdens deze zomerperiode en voorziet daarom financiering voor de vervangende tewerkstelling. Specifiek gaat het over een tijdelijke financiering voor de bijkomende inzet van jobstudenten, verpleegkundigen, zorgkundigen, paramedici, logistieke hulp, …

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.