Noodzakelijke investeringen voor noden rond eetstoornissen

Al sinds 2000 zet Vlaanderen in op de uitbouw van een netwerk rond eetstoornissen dat instaat voor de doelgerichte opvolging van noden en aanbod. Door de coronacrisis zijn er voor zowel het residentieel als ambulant zorgaanbod problemen rond capaciteit. Daarom trekt minister van Welzijn Wouter Beke, bijna een miljoen euro uit voor de uitbouw van provinciale ambulante zorgpunten voor eetstoornissen. Er wordt ook extra ondersteuning voorzien aan vzw Eetexpert om de toenemende vragen van ouders en de omgeving van de persoon op te vangen.

Minister Wouter Beke: “De psychiatrische ziekenhuizen krijgen veel aanmeldingen voor een opname van een kind of jongere met een ernstige eetstoornis. Daardoor kunnen die jongeren soms niet snel genoeg geholpen worden. Dat is verontrustend. Die jongeren worden momenteel opgevangen in de ambulante zorg, en deze therapeuten doen wat ze kunnen om dit op te vangen, maar bijkomende expertise en capaciteit in de ambulante gespecialiseerde zorg is nodig. Ook ouders willen we extra ondersteunen om zo’n situatie, die vaak erg slopend is voor het hele gezin, te kunnen dragen.” 

Zorgpunten per provincie

Het is de bedoeling om in elke provincie een referentiepersoon eetstoornissen binnen een centrum voor geestelijke gezondheidszorg (CGG) aan te stellen. Deze persoon zal de expertise binnen het eigen CGG verder ontwikkelen en ook andere CGG, huisartsen, zelfstandige psychologen, enz. ondersteunen via vorming, supervisie en advies. De referentie-CGG zullen ook nieuw innovatief zorgaanbod organiseren (o.a. groepstherapie, oudergroepen, psycho-educatiegroepen, brussengroepen, aanvullend online aanbod …) in aanvulling op het aanbod dat al bestaat in elke regio. Deze referentiepersonen worden gecoacht en inhoudelijk ondersteund door vzw Eetexpert, partnerorganisatie van de Vlaamse overheid. 

Het zorgaanbod en de expertise die op die manier binnen de 6 CGG (1 per provincie en 1 in Brussel) wordt opgebouwd en gerealiseerd, krijgt tegen eind 2023 een duurzame inbedding binnen de reguliere werking van de CGG zodat er een blijvend zorgaanbod is door de CGG-medewerkers gespreid in Vlaanderen.

Toenemende vragen van ouders

Eetexpert ondersteunt ouders door gerichte verwijshulp aan te bieden en hun vraag ook vast te houden tot er hulp is gevonden. Ook hiervoor voorzien we bijkomende ondersteuning.

An Vandeputte, directeur Vlaams Kenniscentrum voor eet- en gewichtsproblemen: “Dit project versterkt ons Vlaamse ambulante zorgnetwerk bij eetstoornissen structureel: In iedere provincie komt er bijkomend gespecialiseerd CGG aanbod én er komt ook nieuw aanbod. CGG-ers hebben sterke expertise in gespecialiseerd ambulant aanbod bij mentale aandoeningen. Met hen en in overleg met de netwerken geestelijke gezondheidszorg zullen we zorgen voor nodig en innovatief aanbod in de zorg bij eetstoornissen.”