Nieuwe jobs in Limburg dankzij goedkeuring wetsontwerp ontwrichte zones

12-03-2015

Vandaag heeft de Kamer een wetsontwerp goedgekeurd dat het dossier van de ‘ontwrichte zones’ in een stroomversnelling plaatst. CD&V-voorzitter en pleitbezorger Wouter Beke reageert tevreden: “Dit zal voor nieuwe jobs in Limburg zorgen”.

Toen Limburg getroffen werd door de sluiting van Ford Genk, legde CD&V het idee van een competitiviteitspact op tafel. Belangrijkste doel: de hoge loonlasten aanpakken, zodat het aantrekkelijker wordt voor bedrijven om mensen een job te geven. Voor Limburg werd zelfs een bijzondere maatregel uitgewerkt, die van de ontwrichte zone. Zonet werd in de Kamer het wetsontwerp goedgekeurd dat de definitieve start zal betekenen voor die ontwrichte zones.

‘Ontwrichte zones’ zijn gebieden waarin vele mensen hun werk verloren door grote bedrijfssluitingen. Dankzij de wet rond het competitiviteitspact is het mogelijk om werkgevers die willen investeren in een dergelijke zone, te ondersteunen. Binnen een ontwrichte zone zullen werkgevers die nieuwe mensen aannemen, een vrijstelling krijgen van 25% op de doorstorting van de verplichte bedrijfsvoorheffing. Een moedige en noodzakelijke maatregel, zegt Wouter Beke, voorzitter van CD&V: ‘Als Limburgs parlementslid werk ik al jarenlang aan een oplossing voor zones waarin de economische hakbijl tekeer gegaan is. Genk is daar een pijnlijk voorbeeld van. Door de sluiting van Ford Genk verloren maar liefst 8.000 mensen in Limburg hun baan. Een drama voor duizenden gezinnen. Met deze maatregel willen we hen weer perspectief geven, door de basis te leggen voor nieuwe jobs’.

Het plan werd een werk van lange adem, want door de verkiezingen, de vorming van de nieuwe regeringen en de aangepaste Europese regelgeving, dreigden de plannen op de lange baan geschoven te worden. ‘Toch hebben wij er alles aan gedaan om deze maatregel zo snel mogelijk te realiseren. En daarin zijn we nu dus geslaagd. Zodra het samenwerkingsakkoord tussen de regeringen rond is, kan dit relanceplan echt van start gaan. Dat zou in april het geval moeten zijn’, zegt een tevreden Wouter Beke. ‘Dit is andermaal een voorbeeld van het feit dat deze regering doet wat ze beloofd heeft: zorgen voor jobs, jobs en nog eens jobs’.