Nieuw schepencollege Leopoldsburg voorgesteld

07-12-2012

Wouter Beke heeft zonet voor de pers zijn nieuw schepencollege voorgesteld. Vanaf 2 januari ziet de verdeling er als volgt uit:

  • Burgemeester Wouter Beke: verantwoordelijk voor personeel, brandweer, informatie, politie en relatie met defensie.
  • Eerste schepen wordt Erwin Van Pee (LB).  Hij wordt bevoegd voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, Openbare werken en Mobiliteit.
  • Tweede schepen wordt Marc Reynders (CD&V).  Hij wordt schepen van sociale zaken, verantwoordelijk voor PWA, integratie, kinderopvang & relaties OCMW
  • Derde schepen wordt Guy Legein (LB).  Hij wordt schepen van Financën, Milieu, ontwikkelingssamenwerking en feestelijkheden.
  • Vierde schepen wordt Sara Verbeeck (CD&V).  Zij blijft schepen van sport maar krijgt er jeugdbeleid bij.
  • Marleen Kauffmann (CD&V) is de nieuwkomer en wordt als 5de schepen bevoegd voor cultuur, toerisme, onderwijs, wijkwerking, lokale economie en middenstand.
  • Sonja Surkeyn (LB) wordt OCMW voorzitter.