Een nieuw expertiseplatform, dat vandaag voor de eerste keer samenkomt op de internationale dag van kinderen die slachtoffer zijn van agressie, moet de samenwerking en de aanpak rond Kindermishandeling tussen hulpverleners, politie en justitie verder versterken. Dat heeft de Vlaamse regering in overleg met het federaal kabinet van Justitie beslist. Het Vlaams Platform Kindermishandeling wil ook inzetten op sensibilisering om kinderen te behoeden voor geweld.

Het expertiseplatform brengt medewerkers samen uit verschillende beleidsdomeinen die intensief werken rond het thema kindermishandeling. Samen krijgen ze de opdracht om het beleid en de aanpak rond kindermishandeling verder vorm te geven op basis van wetenschappelijke kennis. Het Platform Kindermishandeling wordt opgericht in de schoot van agentschap Opgroeien en zal twee tot drie keer per jaar samenkomen. In het platform zullen onder meer justitie, parket en de vertrouwenscentra kindermishandeling vertegenwoordigd zijn.

Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke: “Lichamelijk, emotioneel of seksueel  geweld tegen kinderen kunnen we niet tolereren. We merken dat kinderen die getuige of slachtoffer zijn van geweld dat voor de rest van hun leven meedragen. Daarom willen we beter in kaart brengen hoe we over verschillende beleidsdomeinen heen kinderen kunnen behoeden voor agressie. We willen alvast op korte termijn bekijken hoe we ook toekomstige kinderen die risico’s lopen kunnen beschermen door de toekomstige ouders beter te begeleiden en hen te helpen om hun verantwoordelijkheid op te nemen. Het is de taak van het Vlaams Platform Kindermishandeling om inzichten te bundelen zodat we het beleid kunnen bijsturen waar nodig”

Op vrijdag 4 juni, de Internationale Dag voor kinderen die slachtoffer zijn van agressie, wordt het Platform Kindermishandeling opgestart.

Conflictueuze scheidingen

In Vlaanderen zijn er jaarlijks ongeveer 12.000 meldingen bij de Vertrouwenscentra en de diensten van Opgroeien van verontrustende opvoedingssituaties. Specialisten geven aan dat slechts een kleine fractie is van de kinderen die slachtoffer of getuige zijn van geweld. Vaak vindt geweld binnen het gezin plaats en is hun situatie durven aankaarten bij een vertrouwenspersoon een eerste drempel die dekinderen of jongeren moeten overwinnen. Daarna is het zaak om gepaste hulp in te zetten. Daar moet het Platform Kindermishandeling nu aanbevelingen rond formuleren die geïmplementeerd kunnen worden. Het eerste jaar gaat het platform in verschillende werkgroepen intensief aan de slag met conflictueuze scheidingen en contactbreuk met een ouder. Ook een vooronderzoek naar bestaande goede praktijken om kindermishandeling te detecteren, aan te pakken en te melden is prioritair.

Kinderen en jongeren moeten immers hun stem vinden wanneer ze geconfronteerd worden met geweld. Wanneer de spanningen in een gezin hoog oplopen tussen of met ouders, moeten kinderen duidelijk weten wat de grenzen zijn van agressie of mishandeling. Het is cruciaal dat ze met hun verhaal ergens terecht kunnen, en dat ze weten dat er naar hen geluisterd. Ook de impact van een scheiding of een contactbreuk met een ouder kan een blijvend litteken nalaten in de verdere ontwikkeling van een kind. Daarom wil de Vlaamse Regering via dit initiatief een duidelijker kader waarin we die ontplooiing van jongeren centraal stellen.

Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir: “Inspanningen kunnen nooit te groot zijn als het gaat om kinderen beschermen. Onze justitieassistenten worden dagdagelijks geconfronteerd met gezinssituaties vol conflicten. Het kind is altijd het grootste slachtoffer. Onderzoek bewijst dat mensen die als kind vier of meer negatieve levenservaringen meemaakten, zoals aanhoudend conflicten tussen ouders of mishandeling, veel meer kans maken om een zelfmoordpoging te ondernemen of in een depressie verzeild te raken. We moeten er dus alles aan doen om onze kinderen te beschermen en de cijfers te verbeteren. Met dit nieuwe Vlaams Platform denken onze mensen graag samen met alle betrokkenen op het terrein out-of-the-box na over hoe we dat nog beter kunnen doen.”