Tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis werkten heel wat zorgverleners op pure adrenaline. Velen moesten tot het uiterste gaan, omdat de zorgnood groter was of omdat hun collega’s ziek thuis zaten. En heel wat zorgverleners werden geconfronteerd met taferelen die ze niet gewend waren. Met zwaar zieke bewoners bijvoorbeeld, of meerdere overlijdens op een korte tijd. Om hun mentale gezondheid te bewaken, stuurt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke nu mobiele therapieteams op pad.

De coronacrisis heeft hard toegeslagen op sommige plaatsen waar kwetsbare mensen dicht bij elkaar wonen. Denk aan woonzorgcentra of voorzieningen voor mensen met een handicap. De besmettingen en overlijdens lieten een grote indruk na op het personeel, dat vaak gewoon verder werkt en niet te lang stil staat bij wat hen overkomen is. Met alle gevolgen van dien voor hun eigen welzijn. “Het is typisch voor zorgverleners dat ze druk bezig zijn met het zorgen voor anderen, maar intussen niet stil staan bij hoe ze zich zelf voelen. Of ze wat er gebeurd is een plaats kunnen geven en zich echt wel sterk genoeg voelen om verder te kunnen werken”, aldus minister Wouter Beke. “Heel wat personeelsleden hebben een zware, bange tijd achter de rug. We willen goed de vinger aan de pols houden en nagaan of het wel echt goed gaat met hen. Zodat mensen er niet onderdoor gaan of misschien zelfs ernstige psychische problemen ontwikkelen”.

De Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) nemen de rol op zich om hulpverleners ter beschikking te stellen. Zij zullen mensen naar die voorzieningen sturen waar men gespecialiseerde hulp nodig heeft. We baseren ons op monitoringgegevens om te beslissen naar welke voorzieningen deze CGG hun aanbod kunnen richten. In totaal voorzien we 414.000 euro, en daarmee kunnen 552 werkdagen gefinancierd worden.

Deze actie kadert in het bredere actieplan rond mentaal welzijn ‘Zorgen voor Morgen’. Ook in dit kader bezoekt minister Beke op donderdag 25 juni samen met Hare Majesteit de Koningin en Prof. dr. Elke Van Hoof CGG de Kempen in Turnhout.  Ze zullen het hebben over de gevolgen van de lockdown op de mentale gezondheid van iedere burger. Elke Van Hoof zal een virtuele toer geven doorheen WELLweb. Als je naar Tele-Onthaal belt om een luisterend oor te vinden, maar blijkt dat je eigenlijk nood hebt aan gespecialiseerde therapie, kan Tele-Onthaal via WELLweb jouw gegevens meteen doorgeven aan een CGG. Dan kan je een telefoontje verwachten van een CGG-psycholoog. Uiteraard enkel wanneer je daar zelf toestemming voor geeft. Zodat mensen niet langer zelf deze moeilijke stap moeten zetten, en op die manier sneller de juiste hulp krijgen.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.