14 november is Wereld Diabetes Dag, wat een belangrijke dag is om extra in te zetten op informeren en sensibiliseren over dit thema. De Diabetes Liga lanceert dit jaar ook een campagne om vragen over diabetes te durven stellen. Vlaams minister Wouter Beke van Welzijn en Volksgezondheid ondersteunt deze campagne en geeft ook extra middelen aan het project ‘Zoet Zwanger’ om zo vrouwen met zwangerschapsdiabetes te begeleiden.  

Vlaams minister Wouter Beke: “Zoet Zwanger is een waardevol programma in de preventie van diabetes. Vrouwen met zwangerschapsdiabetes hebben immers een sterk verhoogd risico op type 2 diabetes te ontwikkelen binnen 10 jaar na de zwangerschap. Ik roep vrouwen met zwangerschapsdiabetes dan ook op om in te stappen in dit programma, zodat zij voor een periode van 10 jaar opgevolgd kunnen worden.”

Het doel is om diabetes te voorkomen bij vrouwen die een geschiedenis van zwangerschapsdiabetes hebben of tijdig te ontdekken om zo complicaties te vermijden. Tijdens de zwangerschap wordt een test afgenomen naar zwangerschapsdiabetes. Als deze positief is, wordt de vrouw verder opgevolgd binnen de zwangerschap. In de materniteit wordt de vrouw ook geïnformeerd over het project Zoet Zwanger en krijgt ze de mogelijkheid haar te registreren.

Vrouwen die kiezen voor de opvolging, ontvangen jaarlijks – en dit voor een periode van 10 jaar – een herinnering om hun diabetesrisico te laten opvolgen door de huisarts met bijkomende leefstijltips. Er wordt ook bevraagd hoe de vrouwen hierop willen ingaan, hetzij per sms, telefoon. Op die manier wordt ook in kaart gebracht hoeveel vrouwen effectief diabetes ontwikkelen. Binnen het project ‘Zoet Zwanger’ werd bij 6,2% van de vrouwen na 7 jaren diabetes vastgesteld (cijfers 2019).

Sinds 2019 is er een stijging in de registratie van Zoet Zwanger. Dat komt door een nieuwe screening van zwangerschapsdiabetes, waardoor de aantal gevallen toenemen en dus ook de registraties in Zoet Zwanger. Ook de cijfers van begin 2021 bevestigen deze stijgende trend. Voor de maand januari en februari 2021 zien we een respectievelijke stijging met 35% en 50% ten opzichte van de respectievelijke maanden in 2020. Daarom geeft minister Beke een eenmalige verhoging van 124.000 euro van de subsidie aan Diabetes Liga voor dit project.

Algemeen directeur Diabetes Liga, Paul Deleye: “Met de extra steun van de Vlaamse overheid zetten we volop in op de verdere digitalisering van ons project Zoet Zwanger. Zo informeren en connecteren we sneller, efficiënter en doeltreffender met dames met een verhoogd risico op diabetes type 2. Op een laagdrempelige manier mobiliseren we hen om deel te nemen aan het project Zoet Zwanger, jaarlijks een bloedanalyse uit te voeren en promoten we een gezonde levensstijl. Ons doel? Een diagnose diabetes type 2 vermijden en vroegtijdig opsporen.”

Aantal registraties Zoet Zwanger, per jaar

Durf vragen te stellen

De Diabetes Liga zet vandaag ook de Diabetes Infolijn (infolijn@diabetes.be of 0800 96 333) in de kijker, een laagdrempelig kanaal waar iedereen met vragen over diabetes gratis en discreet terecht kan. Belangrijk is dat personen met diabetes niet met vragen blijven zitten. Deze diagnose roept immers vaak veel vragen op personen met diabetes zelf, maar ook bij mensen in hun directe omgeving.