De Vlaamse Regering kent een eenmalige subsidie van 2 miljoen euro toe aan de revalidatieziekenhuizen, de revalidatievoorzieningen, de psychiatrische verzorgingstehuizen, de initiatieven van beschut wonen en de multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve zorg. Daarmee kunnen ze  software aankopen en integreren om hun werking te digitaliseren. Het maakt deel uit van hun integratie in de Vlaamse sociale bescherming (VSB).

Met de zesde staatshervorming werden belangrijke onderdelen op het vlak van zorg en gezondheid overgedragen naar de deelstaten. Deze bevoegdheden op vlak van (langdurige) zorg, hulpmiddelen en revalidatie worden als één geheel ondergebracht in de Vlaamse sociale bescherming (VSB). De integratie van deze sectoren in VSB vergt een belangrijke ICT – investering bij de betrokken voorzieningen. Voorzieningen moeten hun eigen applicaties koppelen aan de centraal ontwikkelde VSB applicaties. Ze moeten nieuwe gegevensstromen kunnen versturen, ontvangen en verwerken. Vele sectoren werken op dit moment nog op papier, en vaak is er weinig ICT-infrastructuur aanwezig. Een investering hierin is dus noodzakelijk.

Vlaams minister van Welzijn en Gezondheid, Wouter Beke: “Sectoren die van de federale ziekteverzekering overgaan naar de Vlaamse sociale bescherming, zijn voor hun facturatie en financiering niet langer verbonden aan federale verzekeringsinstellingen (de ziekenfondsen), maar aan de zorgkassen. Zij moeten hun gegevens digitaal kunnen uitwisselen met die zorgkassen, wat meer transparantie en efficiëntie moet opleveren.”

 Deze subsidie van 2 miljoen is bedoeld voor de aankoop van software of voor de integratie van applicaties in de bestaande IT-systemen. 

 De subsidie wordt in één keer uitbetaald aan alle voorzieningen. Om de voorzieningen te ondersteunen in dit digitaliseringsproces, werd een consortium opgericht bestaande uit vertegenwoordigers van de betrokken sectoren.