Mensbrugghe & Verschelden praten met Wouter Beke

15-10-2015

CD&V-voorzitter Wouter Beke is duidelijk een tevreden man. Dat toont hij in de uitzending van Mensbrugge & Verschelden, de politieke pod- en videocast van newsmonkey.

De regering heeft het vertrouwen in de Kamer gekregen, zelf blonk hij uit in het debat met een paar scherpe tussenkomsten. En natuurlijk was de opluchting groot afgelopen weekend, toen er witte rook kwam van bij de federale regering over de begroting: "Veel van de dingen die ik dan zie en lees beantwoorden niet aan de realiteit die ik heb gezien aan de onderhandelingstafel."

Beke ging dieper in op de zogenaamde speculatietaks, die bepaalt dat wie binnen de zes maanden aandelen verkoopt voortaan 33 procent heffing betaalt op de geboekte meerwaarden. En dat enkel particuliere beleggers, niet de fondsen of professionele traders. Bovendien mogen de verliezen niet ingebracht worden. "Diegenen die duurzaam beleggen, gaan dat niet voelen. Het gaat om mensen die op korte termijn speculeren, niet over beleggers die investeren omdat ze geloven in de groeikracht van bedrijven. Ik herinner me de debatten hier tijdens de bankcrisis, toen men het had over short selling, mensen die plots investeren omdat iets omhoog schiet of in vrije val gaat. Daar moeten we vanaf, want dat ontwricht de reeële economie. Daar moeten we dus vanaf."

Op de vraag of het niet vooral de kleine beleggers treft, antwoordde Beke: "Ja, de regering vraagt de inspanning van verschillende groepen in de samenleving, om één duidelijke ambitie waar te maken: de lasten op arbeid naar beneden."

Maar heeft CD&V dan hard gevochten voor de speculatietaks? "Het is zelfs niet eens een voorstel dat van CD&V afkomstig is. Dat is tijdens onderhandelingen een keer op tafel gelegd." Op de vraag of het voorstel dan van N-VA komt, wilde Beke niet antwoorden: "Zoals de Chilenen die in de mijn honderd dagen vastzaten zegden bij het bovenkomen: 'Wat in de mijn gebeurd is, blijft in de mijn'. Bij onderhandelingen hetzelfde. U heeft eens een lijstje gepubliceerd van wat CD&V in de onderhandelingen op tafel heeft gelegd deze zomer. Wel, dat voorstel stond niet in dat lijstje. U stelt een vraag die u zelf kan beantwoorden."

"Overigens bestaat die maatregel ook in het buitenland, dat komt dus niet zomaar uit de lucht vallen. Maar ik kan alleen maar een eerlijk antwoord geven, het voorstel zelf komt niet eens van bij ons. Maar natuurlijk hebben we lange discussies gehad over hoe we de evenwichten in de tax shift gingen verdelen."

"Wat ik vooral onthoud is dat de richting die gekozen is door de regering, door alle fracties gedeeld wordt. We doen iets aan onze loonkost, en we hervormen de arbeidsmarkt en de pensioenen. Dat is ook de enige richting om de échte uitdagingen op te lossen: zorgen dat die begroting in evenwicht komt. En tegelijk de sociale uitgaven in de hand houden: zekerheid geven over de pensioenen, de stijgende ziektekosten garanderen. Er zijn geen honderd manier, je kan wat discussieren over de diepte, de juiste aanpak. Maar over de richting is geen discussie."

"We nemen een aantal moeilijke maatregelen, die gaan we niet uit de weg. Het is geen plezante boodschap, maar het is ook een verhaal dat de voorbije jaren al geschreven werd. Dus nu opeens in de oppositie gaan doen alsof men volop maagd geworden is, terwijl men in de feiten geen alternatief heeft. (...) Politiek gesproken is Laurette Onkelinx alvast geen geloofwaardige maagd."

Toen de Ford-fabriek gesloten werd, sprak Meryame Kitir de toenmalige premier toe, in een toespraak die koude rillingen bezorgde: vandaag sluit Ford Genk, de mensen verwachten een antwoord, een perspectief. Wat ga je doen? (...) Er wordt nu volop ingezet op loonlastenverlaging. Dat is het antwoord dat mevrouw Kitir toen verwachtte, dat wij vandaag geven. En je hoort daar dan geen alternatief op."

wouter beke