Op uitdrukkelijk verzoek van de huisartsenkringen en ziekenhuizen doen Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers en minister van Volksgezondheid Wouter Beke een oproep aan alle lokale besturen om de zorgverstrekkers zoveel mogelijk te ondersteunen. “Huisartsen en ziekenhuizen staan onder een enorme druk door de toevloed aan patiënten die mogelijk besmet werden door het coronavirus. Onze lokale besturen kunnen helpen door zoveel mogelijk triagecentra buiten het ziekenhuis te helpen organiseren”, aldus de bevoegde ministers.

 

Minister Beke:

“De uitbraak van de coronacrisis zet de huisartsen en ziekenhuizen onder enorme druk. Dagelijks melden meer en meer mensen zich ziek. Voor sommige patiënten met zware ademhalingsmoeilijkheden ten gevolge van COVID-19 is een ziekenhuisopname absoluut noodzakelijk. Voorlopig is er nog voldoende capaciteit ziekenhuisbedden, maar experts gaan er vanuit de piek nog niet bereikt is en dus moeten we ons daar maximaal op voorbereiden. Er is dringend nood aan tussenoplossingen om de druk bij eerstelijnszorg en ziekenhuizen te verlichten. Lokale besturen spelen daarin een belangrijke rol.”

Triagecentra

Triagepunten worden bemand door huisartsen die de eerste medische vaststellingen doen waarna ze de mensen doorverwijzen naar het ziekenhuis of terug naar huis sturen. Tot grote tevredenheid van de huisartsen en minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers ondersteunen lokale besturen dit op veel plaatsen nu al. De minister roept de andere steden en gemeenten op om dit ook te doen en waar mogelijk nog extra hulp aan te bieden.

Bart Somers:

“Lokale besturen kunnen locaties ter beschikking stellen en hun personeel of vrijwilligers inzetten om triagepunten te ondersteunen of kinderopvang voor medisch personeel te faciliteren in overleg met de lokale zorgactoren. Ze kunnen call centers inrichten om de overvloed aan telefoons naar de huisartsen te beperken. Wagens en chauffeurs kunnen ingezet worden om mogelijke patiënten van en naar de triagepunten te brengen. Ook kan de lokale politie ingeschakeld worden om de veiligheid en verkeersstromen te regelen in de buurt van triagecentra.”

Bijna iedere gemeente of regio heeft een noodplancoördinator. In de meeste gemeentes is de samenwerking positief. Toch zou het goed zijn, mocht er nog meer lokaal overleg zijn tussen de noodplancoördinator en de huisartsenkringen. De huisartsenkringen zijn vragende partij om intensief met de lokale besturen samen te werken om deze crisis het hoofd te kunnen bieden.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.